Um Eldflaugina

 Frístundaheimilið Eldflaugin

Eldflaugin er frístundaheimili fyrir börn í 1.-4. bekk í Hlíðaskóla eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur frá 13:40-17:00. 1. og 2. bekkur hefur aðstöðu inni í Hlíðaskóla og 3.-4. bekkur er í færanlegum kennslustofum á skólalóð skólans. 

Forstöðukona:
Unnur Tómasdóttir, sími 411-5561, netfang: unnur.tomasdottir@rvkfri.is.

Aðstoðarforstöðukonur:

Iða Þorradóttir, netfang: ida.thorradottir@rvkfri.is

Klara Dröfn Tómasdóttir, netfang: klara.drofn.tomasdottir@rvkfri.is

Eldflaugin is an organized after school program for kids in 1st to 4th grade in Hlíðaskóli which begins at the end of a regular school day at 13:40 and ends at 17:00.  1st and 2nd grade are housed inside the school but 3rd and 4th grade uses outdoor classrooms on the school yard.

Head of Eldflaugin is Unnur Tómasdóttir

Starfsmenn

Stjórnunarteymi

Leiðarljós og gildi

Leitast er við að hafa starfið sem fjölbreyttast svo allir finni eitthvað við sitt hæfi. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af ÖRYGGI – VIRÐINGU – VÆNTUMÞYKJU – VELLÍÐAN

Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila er tengjast börnunum.

ENSKA

Eldflaugin is an after school program for children in 1.-4. grade in Hlíðaskóli.

Eldflaugin is open after school each day until 17:00 and we do our best to offer many different things each day so that everybody can find something to do. In after school program it is our goal that every individual gets an opportunity to grow and enjoy an environment where he is secure, respected, cared for and feels welcome.

Aðgerðaráætlun

                                                        

Aðgerðaráætlun Eldflaugarinnar 2020-2021

 

Inngangur

Frístundaheimilið Eldflaugin heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Eldflaugin þjónustar börn á aldrinum  6-9 ára í Hlíðunum og er staðsett í /við  Hlíðaskóla.

Forstöðukona eru Unnur Tómasdóttur og aðstoðarforstöðukonur eru Iða Þorradóttir ásamt Klöru Dröfn Tómasdóttur. Starfi frístundafræðings gegnir Dusan Durovic. Alls er starfsfólk er 20 talsins, með fjölbreytta menntun og bakgrunn.

Eldflaugin fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

 

 

Leiðarljós, hlutverk og gildi

 

Leiðarljós

Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

 

Hlutverk

Að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

 

Gildi Tjarnarinnar

Framsækni

Umhyggja

Fjölbreytileiki

 

 

 

 

Umbótaþættir og áhersluatriði

 

Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2020-2021 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2021 sem eru:

 • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
 • Verk-, tækni og listnám
 • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
 • Fjölmenning

 

 

Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

 • Sjálfmynd
 • Umhyggja
 • Félagsfærni
 • Virkni og þátttaka

 


 

Aðgerðaráætlun 2020-2021

 

Eftir samráðsfundi með börnum og starfsfólki í apríl ásamt því að hafa tekið við hugmyndum frá foreldrum í gegnum facebook hóp, liggur aðgerðaráætlun Eldflaugarinnar nú fyrir. Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 24.ágúst-11.júní

Ágúst

 • Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun. 4.-7. ágúst
 • 20.ágúst – Síðasti dagur sumarstarfs
 • 24.ágúst – Skólasetning, lokað í Eldflauginni
 • 25. ágúst – Eldflaugin hefst
 • 26.ágúst – 1.bekkur byrjar í Eldflaug

Í ágúst stendur yfir ráðning nýs starfsfólks, þau sem eru ráðin inn fá leiðsögn um staðinn, kynnast hvort öðru og börnunum.

Aðlögunartímabil fyrir börn sem eru að hefja skólagöngu sína.

3.bekkur að kynnast Tunglinu og starfseminni þar.

Frá byrjun skólaárs er lögð áhersla á að bjóða börnum holla hressingu og stuðla þannig að góðri heilsu.

 

 

September – Hreysti og vellíðan

Hugmyndakassar kynntir fyrir börnunum

Eldflaugin kynnir sig fyrir foreldrafélagi og bekkjarforystufólki.

Nýtt starfsfólk fær nýliðafræðslu.

Slitin leikföng eru endurnýjuð samkvæmt óskum barnanna.

 • 9.september – Foreldrakynning
 • 15.september – Fyrsta barnaráð vetrarins
 • 14.-18. september – Hreysti- og vellíðunarvika

 

Október – Vísindi og tilraunir

Við undirbúum Hrekkjavöku sem verður haldin 30.október.

 • 12.-16.október – Vísinda- og tilraunavika
 • 13.október – Langur dagur
 • 15.október – Langur dagur
 • 22.-26. október – Haustfrí, lokað í Eldflauginni
 • 30.október – Hrekkjavökufjör Eldflaugarinnar

 

Nóvember – Barnasáttmálinn

Í kringum afmæli Barnasáttmálans munu frístundaheimili Tjarnarinnar fara í Réttindagöngu.

Boðið verður upp á foreldraviðtöl fyrstu vikuna í nóvember.

 • 11.nóvember – Langur dagur
 • 16.-20.nóvember – Barnasáttmálavika

 

Desember – Jólin

Frístundaheimili Tjarnarinnar halda jólamarkað í byrjun desember og rennur allur ágóði af honum óskertur til góðgerðamála.

 • 10.desember – Jólamarkaður Tjarnarinnar, S.O.S barnaþorpin
 • 21.desember – Langur dagur
 • 22.desember – Langur dagur
 • 23.desember – Langur dagur
 • 28.desember – Langur dagur
 • 29.desember – Langur dagur
 • 30.desember – Langur dagur

 

Janúar – Fjölbreytileiki

 • 4.janúar – Langur dagur
 • 15.janúar – Hinsegin fræðsla fyrir börnin
 • 18.-22.janúar – Fjölbreytileikavika

 

Febrúar – Læsi

 • 8.-12.febrúar – Læsisvika
 • 11.febrúar – Dagur táknmálsins
 • 15.febrúar – Bolludagur
 • 16.febrúar – Sprengidagur/Langur dagur
 • 17.febrúar – Öskudagur (Skertur skóladagur)
 • 18.febrúar – Langur dagur
 • 22.-23. febrúar – Vetrarleyfi, lokað í Eldflauginni

 

Mars – Nýsköpun og hönnun

Boðið verður upp á foreldraviðtöl fyrstu vikuna í mars.

 • 22.-26.mars – Nýsköpunar- og hönnunarvika
 • 26.mars – Hönnunar- og listasýning
 • 29.mars – Langur dagur
 • 30.mars – Langur dagur
 • 31.mars – Langur dagur

 

Apríl – Barnamenning

 • 1.-5.apríl – Páskaleyfi
 • 20.-23.apríl – Barnamenningarhátíð
 • 22.apríl – Sumardagurinn fyrsti, lokað í Eldflauginni
 • 30.apríl – Umhverfisdagur

 

Maí – Útivera

Kassabílarallý

 • 13.maí – Uppstigningardagur, lokað í Eldflauginni
 • 24.maí – Annar í Hvítasunnu, lokað í Eldflauginni

 

Júní

 • 10.júní – Skólaslit, lokað í Eldflauginni
 • 11.júní – Starfsdagur Eldflaugarinnar, lokað
 • 14.júní – Sumarstarf hefst

 

 

Gjaldskrá Frístundaheimila

Gjaldskrá 2019 fyrir vetrarstarf frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva 

Þjónusta

Mánaðaverð

Síðdegishressing

Samtals 

Vistun 5 daga 14.150 4.085 18.235
Vistun 4 daga 11.535 3.270 14.805
Vistun 3 daga 8.905 2.450 11.355
Vistun 2 daga 6.285 1.650 7.935
Vistun 1 daga 3.650 835 4.485
Lengd viðvera 2.125

Ef þjónusta er nýtt kl. 8.00-13.40 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það kr. 2.125 á dag og er þá talað um lengda viðveru. Á ofangreindum dögum geta börnin eftir sem áður dvalið á frístundaheimilunum/sértæka félagsmiðstöðvastarfinu frá kl. 13.40-17.00. Óskað er eftir skráningu á þessa daga. Einnig er hægt að skrá þau börn eftir hádegi sem ekki eru skráð í vistun þann vikudag og greitt sérstaklega fyrir. Skráning á langa daga er bindandi og ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun þessa daga.

Eldflaugardagatal 2020-2021

Dagatal 2020-2021

Langir dagar í Eldflauginni

Langir dagar í Eldflauginni 2020-2021

 

Einhverja daga í vetur, þegar lokað er í skólanum vegna starfsdaga kennara, foreldraviðtala eða í kringum jóla- og páskafrí, býður Eldflaugin upp á þjónustu allan daginn.

Foreldrar eru beðnir að athuga að skrá þarf sérstaklega í þessa þjónustu og er það gert inni á Rafrænni Reykjavík. Opnað verður fyrir skráningu tveimur vikum fyrir langa daginn og stendur hún yfir í eina viku.

A few days over the school-year, when the school is closed e.g. for a teacher‘s conference days, parent interviews, or around the holidays, Eldflaugin offers services the whole day.

Please note that registration for this service is separate and is completed at Rafraen Reykjavik. The registration opens two weeks before the long day(s) and is open for one week.

 

 

Haustönn

13.október

15.október

11.nóvember

21.desember

22.desember

23.desember

27.desember

28.desember

29.desember

30.desember

 

Vorönn

4.janúar

16.febrúar

18.febrúar

29.mars

30.mars

31.mars

Umbótaáætlun

Umbótaáætlun Eldflaugarinnar 2020-2021

umbtatlun-eldflaugarinnar-2020-2021

Foreldrahandbók
 • Frístundaheimilið Eldflaugin
 • Hlíðaskóla, Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík
 • 411-5560/699-7615
 • eldflaugin@rvkfri.is
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt