Frístundaheimilið Eldflaugin

Eldflaugin er frístundaheimili fyrir börn í 1.-4. bekk í Hlíðaskóla eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur frá 13:40-17:00. 1. og 2. bekkur hefur aðstöðu inni í Hlíðaskóla og 3.-4. bekkur er í færanlegum kennslustofum á skólalóð skólans. 

Forstöðukona:
Unnur Tómasdóttir, sími 411-5561, netfang: unnur.tomasdottir@rvkfri.is.

Aðstoðarforstöðukonur:

Iða Þorradóttir, netfang: ida.thorradottir@rvkfri.is

Klara Dröfn Tómasdóttir, netfang: klara.drofn.tomasdottir@rvkfri.is

Eldflaugin is an organized after school program for kids in 1st to 4th grade in Hlíðaskóli which begins at the end of a regular school day at 13:40 and ends at 17:00.  1st and 2nd grade are housed inside the school but 3rd and 4th grade uses outdoor classrooms on the school yard.

Head of Eldflaugin is Unnur Tómasdóttir

Starfsmenn

Stjórnunarteymi

Leiðarljós og gildi

Leitast er við að hafa starfið sem fjölbreyttast svo allir finni eitthvað við sitt hæfi. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af ÖRYGGI – VIRÐINGU – VÆNTUMÞYKJU – VELLÍÐAN

Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila er tengjast börnunum.

ENSKA

Eldflaugin is an after school program for children in 1.-4. grade in Hlíðaskóli.

Eldflaugin is open after school each day until 17:00 and we do our best to offer many different things each day so that everybody can find something to do. In after school program it is our goal that every individual gets an opportunity to grow and enjoy an environment where he is secure, respected, cared for and feels welcome.

Aðgerðaráætlun

                                                        

Aðgerðaráætlun Eldflaugarinnar 2019-2020

Inngangur

Frístundaheimilið Eldflaugin heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Eldflaugin þjónustar börn á aldrinum  6-9 ára í Hlíðunum og er staðsett í /við  Hlíðaskóla.

Forstöðukonur eru Unnur Tómasdóttur og Ísabella Þráinsdóttir. Starfsfólk er 23 talsins, með fjölbreytta menntun og bakgrunn.

Eldflaugin fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrarog forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

 

Leiðarljóst, hlutverk og gildi

Leiðarljós

Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

 

Hlutverk

Að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið. Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

 

Gildi

Framsækni

Umhyggja

Fjölbreytileiki

 

 

Umbótaþættir og áhersluatriði

Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2017-2018 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2017 sem eru:

 • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
 • Verk-, tækni og listnám
 • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
 • Fjölmenning

 

Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

 • Sjálfmynd
 • Umhyggja
 • Félagsfærni
 • Virkni og þátttaka

 


Aðgerðaráætlun 2019-2020

Eftir samráðsfundi með börnum (23.mars) og starfsfólki (16.mars) ásamt því að hafa tekið við hugmyndum frá foreldrum í gegnum facebook hóp (og niðurstöður foreldrakönnunar þegar þær liggja fyrir) liggur aðgerðaráætlun Eldflaugarinnar nú fyrir. Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-7.júní

 

Ágúst

Sumarfrístund hefst aftur eftir sumarlokun. 6.-10. ágúst

 1. ágúst – Síðasti dagur sumarstarfs
 2. ágúst – Skólasetning (Lokað í Eldflauginni)
 3. ágúst – Eldflaugin hefst

Í ágúst stendur yfir ráðning nýrra starfsmanna, þeir sem eru ráðnir inn fá leiðsögn um staðinn og kynnast hvort öðru og börnunum.

Aðlögunartímabil fyrir börn sem eru að hefja skólagöngu sína.

3.bekkur að kynnast Tunglinu og starfseminni þar.

Frá byrjun skólaárs er lögð áhersla á að bjóða börnum holla hressingu og stuðla þannig að

góðri heilsu.

 

September – Hreysti og vellíðan

Hugmyndakassar kynntir fyrir börnunum

Eldflaugin kynnir sig fyrir foreldrafélagi og bekkjarforystufólki

Nýtt starfsfólk fær nýliðafræðslu

12.september – Fyrsta barnaráð vetrarins

16.-20.september Hreysti- og vellíðunarvika

19.september – Foreldrakaffi

 

Október – Vísindi og tilraunir

Við undirbúum Hrekkjavöku sem verður haldin 31.október.

14.-18. október – Vísinda- og tilraunavika

 1. október – Langur dagur
 2. október – Langur dagur

24.-28. október – Haustfrí, lokað í Eldflauginni

 1. október – Hrekkjavaka

 

Nóvember – Barnasáttmálinn

Í kringum afmæli Barnasáttmálans munu frístundaheimili Tjarnarinnar fara í Réttindagöngu

 1. nóvember – Foreldraviðtöl
 2. nóvember – Langur dagur

18.-22. nóvember – Barnasáttmálavika

 

Desember – Jólin

Frístundaheimili Tjarnarinnar halda Jólamarkað í byrjun desember og mun allur ágóði af honum renna óskertur til góðgerðarmála

 1. desember – Jólamarkaður Tjarnarinnar, S.O.S barnaþorpin
 2. desember – Langur dagur
 3. desember – Langur dagur
 4. desember – Langur dagur

 

Janúar – Fjölbreytileiki

 1. janúar – Langur dagur
 2. janúar – Langur dagur

20.-24. janúar – Fjölbreytileikavika

 

Febrúar – Miðlalæsi

 1. febrúar – Dagur táknmálsins

17.-21. febrúar – Miðlalæsisvika

 1. febrúar – Langur dagur
 2. febrúar – Langur dagur
 3. febrúar – Bolludagur
 4. febrúar – Sprengidagur
 5. febrúar – Öskudagur
 6. febrúar – Vetrarleyfi, lokað í Eldflauginni

 

Mars – Nýsköpun og hönnun

Boðið verður upp á foreldraviðtöl fyrstu vikuna í mars.

2.mars – Vetrarleyfi, lokað í Eldflauginni

11.mars – Hinsegin fræðsla fyrir börnin

23.-27.mars – Nýsköpunar- og hönnunarvika

27.mars – Hönnunarsýning

 

Apríl – Barnamenning

 1. apríl – Langur dagur
 2. apríl – Langur dagur
 3. apríl – Langur dagur

9.-13. apríl – Páskaleyfi

21.-26. apríl – Barnamenningarhátíð

 1. apríl – Sumardagurinn fyrsti, lokað í Eldflauginni
 2. apríl – Umhverfisdagur

 

Maí – Útivera

Kassabílarallý hjá 1.-4. bekk

 1. maí – Verkalýðsdagur, lokað í Eldflauginni
 2. maí – Uppstigningardagur, lokað í Eldflauginni

 

Júní

 1. júní – Annar í Hvítasunnu, lokað í Eldflauginni
 2. júní – Starfsdagur Eldflaugarinnar, lokað
 3. júní – Skólaslit, lokað í Eldflauginni
 4. júní – Sumarstarf hefst
Gjaldskrá Frístundaheimila

Gjaldskrá 2019 fyrir vetrarstarf frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva 

Þjónusta

Mánaðaverð

Síðdegishressing

Samtals 

Vistun 5 daga 13.802 3.984 17.786
Vistun 4 daga 11.254 3.191 14.446
Vistun 3 daga 8.686 2.388 11.075
Vistun 2 daga 6.129 1.606 7.735
Vistun 1 daga 3.561 814 4.375
Lengd viðvera 2.071

Ef þjónusta er nýtt kl. 8.00-13.40 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það kr. 2.071 á dag og er þá talað um lengda viðveru. Á ofangreindum dögum geta börnin eftir sem áður dvalið á frístundaheimilunum/sértæka félagsmiðstöðvastarfinu frá kl. 13.40-17.00. Óskað er eftir skráningu á þessa daga. Einnig er hægt að skrá þau börn eftir hádegi sem ekki eru skráð í vistun þann vikudag og greitt sérstaklega fyrir. Skráning á langa daga er bindandi og ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun þessa daga.

Langir dagar í Eldflauginni

Langir dagar í Eldflauginni 2019-2020

 

Einhverja daga í vetur, þegar lokað er í skólanum vegna starfsdaga kennara, foreldraviðtala eða í kringum jóla- og páskafrí, býður Eldflaugin upp á þjónustu allan daginn.

Foreldrar eru beðnir að athuga að skrá þarf sérstaklega í þessa þjónustu og er það gert inni á Rafrænni Reykjavík. Opnað verður fyrir skráningu tveimur vikum fyrir langa daginn og stendur hún yfir í eina viku.

A few days over the school-year, when the school is closed e.g. for a teacher‘s conference days, parent interviews, or around the holidays, Eldflaugin offers services the whole day.

Please note that registration for this service is separate and is completed at Rafraen Reykjavik. The registration opens two weeks before the long day(s) and is open for one week.

 

 

Haustönn

14.október

16.október

6.nóvember

23.desember

27.desember

30.desember

 

Vorönn

2.janúar

3.janúar

17.febrúar

19.febrúar

6.apríl

7.apríl

8.apríl

Umbótaáætlun

Umbótaáætlun Eldflaugarinnar 2019-2020

eldflaugin umbótaáætlun 2019-2020

Foreldrahandbók
Eldflaugardagatal 2019-2020

Dagatal 2019-2020

 • Frístundaheimilið Eldflaugin
 • Hlíðaskóla, Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík
 • 411-5560/699-7615
 • eldflaugin@rvkfri.is
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt