Félagsmiðstöðin Gleðibankinn

Félagsmiðstöðin Gleðibankinn er ein af fimm félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af Tjörninni, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.

Félagsmiðstöðin vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur Hlíðaskóla. Einnig er áhersla lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga á því að kynna sér starfsemi okkar. Félagsmiðstöðin er staðsett í Hlíðaskóla. 

Forstöðumaður Gleðibankanns er Gunnlaugur Víðir Guðmundsson

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Gunnlaugur V. Guðmundsson ( Gulli )
  Gunnlaugur V. Guðmundsson ( Gulli ) Forstöðumaður
 • Anna Margrét Káradóttir ( Anna Magga )
  Anna Margrét Káradóttir ( Anna Magga ) Aðstoðarforstöðukona
 • Ísak Kárason
  Ísak Kárason Frístundaleiðbeinandi
  • Sæmundur Karl Gregory
   Sæmundur Karl Gregory Frístundaleiðbeinandi
   • Agnes Ársælsdóttir
    Agnes Ársælsdóttir Frístundaleiðbeinandi
    • Vigfús Karl Steinsson
     Vigfús Karl Steinsson Frístundaleiðbeinandi
     • Arnar Steinn Þorsteinsson
      Arnar Steinn Þorsteinsson Frístundaleiðbeinandi
      • Iðunn Gígja Kristjánsdóttir
       Iðunn Gígja Kristjánsdóttir Frístundaleiðbeinandi
       • Katrín Guðjónsdóttir
        Katrín Guðjónsdóttir Frístundaleiðbeinandi
        • Ivana Esperanza
         Ivana Esperanza Frístundaleiðbeinandi
         • Helgi Júlíusson
          Helgi Júlíusson Frístundaleiðbeinandi
          • Stefán Bjarki Tulinius
           Stefán Bjarki Tulinius Frístundaleiðbeinandi
           Leiðarljós og gildi

           Markmið félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankanns er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu.
           Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar.

           Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í.
           Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

           Aðgerðaráætlun

           Aðgerðaráætlun Gleðibankans  2020-2021

           Aðsetur félagsmiðstöðvar: Hlíðaskóli

           Fjöldi á miðstigi: 197

           Fjöldi á unglingastigi: 173

           Forstöðumaður & netfang: Gunnlaugur Víðir Guðmundsson gunnlaugur@rvkfri.is                     

           Aðgerðaráætlun Gleðibankans 2020-2021

           Inngangur

           Félagsmiðstöðin Gleðibankinn heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

           Gleðibankinn þjónustar börn á aldrinum10-16 ára og er staðsett í Hlíðaskóla.

           Forstöðumaður er Gunnlaugur V. Guðmundsson og aðstoðarforstöðumaður er Anna Margrét Káradóttir. Starfsmenn eru 10 og eru með fjölbreytta menntun.

           Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2020-2021 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. sept 2020 og gildir til 31. ágúst 2021.

           Gleðibankinn fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

           Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

           Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

           Leiðarljós

           Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

            

           Hlutverk og framtíðarsýn

           Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

           Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

           Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

           Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

           Gildi

           Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

           Umhyggja –  okkur er ekki sama!

           Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

            

           Umbótaþættir og áhersluatriði

           Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

           • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
            Félagsmiðstöðin Gleðibankinn mun í vetur bjóða upp á námskeið í textagerð fyrir rapp og aðrar tónlistarstefnur. Auk þess að gera texta verða skoðaðir textar listamanna, saga og þróun textagerðar.
           • Verk-, tækni og listnám
            Í vetur verður boðið upp á ýmis námskeið í tónlistargerð meðal annars í tónlistarvikunni Taktlaus sem er sameiginlegur viðburður félagsmiðstöðva í tjörninni.
           • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
            Nemendur ákveða dagskrá félagsmiðstöðvarinnar og kjósa um hvaða viðburði þau vilja hafa yfir veturinn. Einnig er félagsmiðstöðin með 2 valgreinar í vetur félagsmálafræði og félagsmiðstöðvarval þar sem áhersla er lögð á fræðslu um jafnrétti og mannréttindi.
           • Fjölmenning
            Félagsmiðstöðin Gleðibankinn mun í vetur bjóða upp á mismunandi menningarkvöld til að kynnast ólíkri menningu.

           Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

           • Lýðræði
            Líkt og síðustu ár mun félagsmiðstöðin Gleðibankinn leggja mikla áherslu á lýðræði í starfinu. Dagskrá er unnin og framkvæmd af börnunum sjálfum með leiðsögn starfsmanna. Félagsmiðstöðin sér um nemendaráð skólans og er það opin valgrein sem öllum nemendum á unglingastigi býðst að skrá sig í.
           • Lýðheilsa
            Í félagsmiðstöðinni er boðið upp á skipulagt starf og fræðsluefni sem ætlað er að efla tilfinningþroska, umburðarlyndi og umhyggju, vináttu, félagsfærni og sjálfsmynd barna og unglinga.
           • Starfsfólk er samstíga í því hvernig tekið er á óæskilegri hegðun þannig að tiltekin hegðun kalli á samskonar viðbrögð óháð því hvaða starfsmaður á í hlut.
           • Samstarf er við aðila utan félagsmiðstöðvarinnar s.s. skóla, fagfólk, barnavernd og stofnanir í nærsamfélagi um að halda utan um velferð og líðan barna, unglinga og starfsfólks.
           • Útilokun, fordómar og mismunun líðast ekki og börnin og unglingarnir eru hvattir til að láta starfsfólk vita ef slíkt á sér stað.

            

           • Foreldrasamstarf
            Foreldrasamskipti Gleðibankans fara fram í gegnum Mentor, mánaðarlegu fréttabréfi. Einnig er forstöðumaður viðstaddur á foreldrarfundardögum skólans og tekur vel á móti þeim sem vilja. Félagsmiðstöðin býður einnig upp á foreldrafundi fyrir ferðir og stóra viðburði.

            

           Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

           • Sjálfmynd
            Félagsmiðstöðin leggur mikla áherslu á vinna útfrá áhugasviði barnanna og gefa þeim vettvang og verkefni sem styrkja þeirra sjálfsmynd. Starfsmenn aðstoða við að samskipti barnanna séu uppbyggileg. Einnig eru fræðslur og viðburðir sem miða við að auka sjálfsvitund þeirra og hvaða leiðir þau geta tekið til að styrkja sig. Dæmi er samskiptamiðlafræðsla, kynlífsfræðsla og umræðukvöld (taboo-kvöld).
           • Umhyggja
            Starfsmenn leggja mikla áherslu á að taka vel á móti öllum sem koma í félagsmiðstöðina. Félagsmiðstöðin er opin öllum og starfsmenn standa vörð um að engir viðburðir eða orðaræða sé útilokandi eða særandi.
           • Félagsfærni
            Félagsmiðstöðin miðar við að bjóða upp á fjölbreytta viðburði sem reyna mismikið á félagsfærni. Það er ekki gerð nein krafa á félagsfærni til að taka þátt en flestir viðburðir þjálfa börnin í samskiptum og félagsþroska. Markmið férlagsmiðstöðvarinnar er að auka félagsfærni þeirra sem mæta í gegnum viðburði og almenna þjónustu félagsmiðstöðvarinnar.
           • Virkni og þátttaka
            Þátttaka í stærri viðburðum og ferðum miðast við mætingakeppni félagsmiðstöðvarinnar. Með því eru börnin hvött til að mæta sem mest og taka þátt í starfinu. Forstöðumaður og aðstoðarforstöðumaður eru líka með viðveru á skólatíma og hvetja einstaklinga sem ekki hafa verið að mæta til að koma í félagsmiðstöðina.

           Aðgerðaráætlun 2020-2021

            

           Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 24.ágúst-21.ágúst

            

           Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

            

           Ágúst:

           • Stjórnendur mæta til starfa: 15.ágúst
           • Starfsdagur starfsfólks – Tjörn og starfsstaðir 21. ágúst
           • Skólasetning 22. ágúst
           • Fyrsta opnun 23. ágúst
           • 10-12 ára starf hefst 30. ágúst

            

           • Setja niður fasta fundi fyrir veturinn með félagsstarfskennara, námsráðgjafa, skólastjórnendum og verkefnastjóra unglingadeildar.
           • Ákveða Landsmótshóp

            

           September:

           • Hefja vinnu með þróunarstyrk
           • Starf í 10-12 hefst
           • Starfsdagsferð með starfsmannahópinn 6. sept
           • Starfsdagar Samfés 12.-13. sept.
           • Starfsdagur Nemendaráðs 11. sept.
           • Fyrsta ballið
           • Ákveða dagsetningu fyrir gistinótt.
           • Hefja fjáröflun fyrir Landsmót Samfés.
           • Samræmd próf í 7.bekk
           • Tjarnarball  sept

           Október

           • Foreldraviðtöl í skóla
           • Landsmót Samfés 4.-6. okt.
           • Vetrarfrí skóla 24.-28. okt.
           • Starfsdagur Gleðibankans – 25. okt.
           • Gistinótt. Skráning og greiða staðfestingargjald

           Nóvember:

           • Baráttudagur gegn einelti 8. nóv.
           • Undanúrslitarkvöld Skrekkur 4.-6. nóv
           • Úrslitakvöld Skrekkur 11. nóv
           • Félagsmiðstöðvadagurinn 13. nóv
           • Rímnaflæði 15. nóv
           • Dagur mannréttinda barna 20. nóv.
           • Skráning og fjáröflun fyrir skíðaferð/menningarferð hefst

            

            

           Desember:

           • Staðfestingargjald fyrir skíðaferð/menningarferð
           • Jólaball
           • Góðgerðadagur Tjarnarinnar 13. des
           • Jólaskemmtanir skóla
           • Jólafrí í Hlíðaskóla
           • Viðhorfskannanir á foreldra og unglinga í gegnum mentor

            

           Janúar

           • Starfsdagur unglingastarfs 6. jan.
           • Samfés Con 10. jan
           • Söngkeppni Tjarnarinnar 24. janúar
           • Danskeppni Samfés 31. janúar

           Febrúar

           • Stíll – Hönnnarkeppni Samfés 1. febrúar
           • Foreldraviðtöl í skóla
           • Skráning á lokakeppni Söngkeppni Samfés hefst 10. febrúar
           • Skíðaferð/menningarferð 20.-21.
           • Öskudagur 26. feb
           • Vetrarfrí 28. – 2. mars

           Mars:

           • Samræmdpróf 9.bekkur 10.-12. mars
           • Samfestingurinn 20. mars
           • Söngkeppni og leiktækjamót Samfés 21. mars

           Apríl:

           • Aðalfundur Samfés 17. apríl
           • Páskafrí 9.-14. apríl
           • Sumardagurinn fyrsti 23. apríl
           • Barnamenningarhátíð – Taktlaus 21.-26. apríl

           Maí:

           • Spurningarkeppni Tjarnarinnar 20. maí
           • Lokaball

           Júní:

           • Vorhátíð
           • Útskrift 10.bekkur
           • Skólaslit 7. júní
           • Streetball Tjarnarinnar
           • Sumarstarf hefst 8. júní

           Júlí:

           • Útilega unglingastarfs 8.-9. júlí
           • Sumarfrí starfsfólks hefst 13. júlí
           Nemendaráð

           Nemendaráð

           Sameiginlegt Nemendaráð félgasmiðstöðvarinnar Gleðibankanns og Hlíðaskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum. Nemendaráðið er valfag í stundatöflu, fundað er einu sinni í viku og einnig þegar þörf er á. Í nemendaráði Hlíðaskóla og Gleðibankans er mikil áhersla lög á unglingalýðræði og fá nemendaráðsmeðlimir mikið svigrúm, traust og frelsi til að sinna félagslegum þáttum innan veggja skólans.

           • Félagsmiðstöðin Gleðibankinn
           • Hlíðaskóla, Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík
           • 6955215
           • gunnlaugur@rvkfri.is

           Opnunartímar

            5.-6. bekkur

           miðvikudagar kl. 15:30-16:45
           föstudagar kl 17:00-18:30

           7. bekkur

           miðvikudagar kl. 17:00-18:30
           föstudagar kl 17:00-18:30

           8.-10. bekkur

            Mánudagar: 19:30-22:00
           Þriðjudagar: 14:30-17:00
           Miðvikudagar: 19:30-22:00
           Föstudagar: 19:30-22:00

           Opið klúbbastarf 
           Vigdís feministafélag alla föstudaga kl 15:00
           Opnun á skólatíma (viðvera starfsmanna) þriðjudögum 13:30-14:30 og föstudögum 13:00-14:00
           Íþróttaklúbbur GB föstudögum 14:00-16:00

           Contact Us

           We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

           Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt