Félagsmiðstöðin Frosti

Félagsmiðstöðin Frosti er ein af fimm félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af frístundamiðstöðinni Tjörninni. Frosti þjónustar börn og unglinga í 5.-10.bekk í Hagaskóla, Landakotsskóla, Grandaskóla, Melaskóla og Vesturbæjarskóla. Áhersla er lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu en félagsmiðstöðin heldur úti upplýsingasíðu á Facebook og sendir auk þess reglulega út fréttabréf til foreldra og forráðamanna í gegnum Mentor.

Starfið fyrir 5.-7.bekkinga sem og 8-10. bekkinga fer fram í húsnæði Tjarnarinnar, Frostaskjóli 2 (sama húsi og KR). 
Forstöðkona Frosta er Yrsa Ósk Finnbogadóttir og aðstoðarforstöðufólk eru Sigurhjörtur Pálmason og Bára Guðmundsdóttir.
Hægt er að hafa samband við Frosta í gegnum netfangið yrsa.osk.finnbogadottir@rvkfri.is 
og í síma 664-8209. 

Starfsfólk

Starfsfólk

 • Yrsa Ósk Finnbogadóttir (hún/she)
  Yrsa Ósk Finnbogadóttir (hún/she) Forstöðukona
 • Sigurhjörtur Pálmason (Hann/he)
  Sigurhjörtur Pálmason (Hann/he) Aðstoðarforstöðumaður
 • Bára Guðmundsdóttir (Hún/she)
  Bára Guðmundsdóttir (Hún/she) Aðstoðarforstöðukona
 • Magnús Hrafn Einarsson (hann/he)
  Magnús Hrafn Einarsson (hann/he) Frístundaleiðbeinandi
  • Afomia Mekonnen (Hún/she)
   Afomia Mekonnen (Hún/she) Frístundaleiðbeinandi
   • Alexis Örn Garcia (hann/he)
    Alexis Örn Garcia (hann/he) Frístundaleiðbeinandi
    • Apríl Helgudóttir (Hún/she)
     Apríl Helgudóttir (Hún/she) Frístundaráðgjafi
     • Arndís María Ólafsdóttir (Hún/she)
      Arndís María Ólafsdóttir (Hún/she) Frístundaleiðbeinandi
      • Björn Rafnar Ólafsson (hann/he)
       Björn Rafnar Ólafsson (hann/he) Frístundaleiðbeinandi
       • Erla Sverrisdóttir (hún/she)
        Erla Sverrisdóttir (hún/she) Frístundaleiðbeinandi
        • Hermann Gunnarsson (hann/he)
         Hermann Gunnarsson (hann/he) Frístundaleiðbeinandi
         • Hertha Kristín Benjamínsdóttir (Hún/she)
          Hertha Kristín Benjamínsdóttir (Hún/she) Frístundaleiðbeinandi
          • Sólrún Klara Þórisdóttir (hún/she)
           Sólrún Klara Þórisdóttir (hún/she) Frístundaleiðbeinandi
           • Sunna Tryggvadóttir (Hún/she)
            Sunna Tryggvadóttir (Hún/she) Frístundaleiðbeinandi
            Leiðarljós og gildi

            Markmið

            Markmið félagsmiðstöðvarinnar Frosta er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

            Aðgerðaráætlun

            Aðgerðaráætlun Frosta 2023-2024

             

            Inngangur

            Félagsmiðstöðin Frosti heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

            Félagsmiðstöðin Frosti þjónustar börn á aldrinum 10-15 ára  í Vesturbænum og er staðsett í frístundamiðstöðinni Tjörninni ásamt að vera með aðstöðu í Hagaskóla.

            Forstöðumaður er Brynja Helgadóttir og aðstoðarforstöðumenn eru Sigurhjörtur Pálmason og Yrsa Ósk Finnbogadóttir. Í félagsmiðstöðinni starfa 12 starfsmenn með fjölbreytta menntun og reynslu.

            Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2023 – 2024 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar https://reykjavik.is/sites/default/files/menntastefna_rvk_20x20-lores22.02.pdf og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf.

            Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu.

            Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2023 og gildir til 31. ágúst 2024.

            Félagsmiðstöðin Frosti fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

            Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

             

             

             

            Opnunartími félagsmiðstöðvarinnar

            1. bekkur

            Mánudagar (með 6. bekk og 7. bekk) kl. 14:30 -16:00

            Miðvikudagar kl. 17:00-19:00

            Föstudagar með (6.bekk og 7.bekk) kl. 17:00-19:00

             

            1. bekkur

            Mánudagar (með 5. bekk og 7. bekk) kl. 14:30 -16:00

            Þriðjudagar kl. 17:00-19:00

            Föstudagar (með 5.bekk og 7.bekk) kl. 17:00-19:00

             

            1. bekkur

            Mánudagar (með 5. bekk og 6. bekk) kl. 14:30 -16:00

            Miðvikudagar kl. 17:00-19:00

            Föstudagar (með 5.bekk og 6.bekk) kl. 17:00-19:00

             

            8.-10. bekkur

            Mánudagar: 19:30-21:45

            Þriðjudagar: 14:00-16:30 og 10.bekkjaropnun kl. 19:30-21:45

            Miðvikudagar: 19:30-21:45

            Fimmtudagar: 14:00-16:30

            Föstudagar: 19:30-22:00

             

             

            Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

             

            Framtíðarsýn

            Í kraftmiklu skóla-  og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag.

             

            Leiðarljós

            Barnið sem virkur þátttakandi

            Fagmennska og samstarf

             

            Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

            Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

             

            Gildi

            Fjölbreytileiki – með opnum hug opnast dyr!

            Umhyggja – okkur er ekki sama!

            Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!                                         

            Megináherslur menntastefnu:

            • Félagsfærni
            • Sjálfsþekking
            • Læsi
            • Sköpun
            • Heilbrigði

            Megináherslur frístundastefnu:

            • Fjölbreytt og skemmtilegt
            • Virk þátttaka
            • Jöfnuður
            • Forvarnir og lýðheilsa
            • Fagmennska

             

            Megináherslur starfsskrár frístundamiðstöðva:

            • Sjálfmynd
            • Umhyggja
            • Félagsfærni
            • Virkni og þátttaka

             

             

             

             

            Aðgerðaráætlun 2023-2024

             

            Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

             

            Ágúst

            • ágúst: Stjórnendur mæta aftur til starfi
            • ágúst: Starfsdagur
            • ágúst: Skólasetning & fyrsta opnun Frosta
            • ágúst: Starfsdagsferð Tjarnarinnar
            • ágúst: Fyrsta 10-12 opnunin

             

            September

            • -15. september: Starfsdagar Samfés
            • Fjáröflun Landsmótshóps

             

            Október

            • -8. október: Landsmót og Landsþing Samfés
            • -13. október: Hinseginvika Tjarnarinnar
            • -20. október: Félagsmiðstöðva og Ungmennahúsavikan
            • -30. október: Vetrarleyfi (Lokað í Frosta)
            • 27-28 október: Rafíþróttamót Samfés
            • Starfsdagur í Frosta 30. október
            • október: Hrekkjavaka

             

            Nóvember

            • nóvember: Baráttudagur gegn einelti
            • nóvember: Dagur íslenskrar tungu
            • nóvember: Dagur mannréttinda barna – barnasáttmála verkefni í Frosta
            • nóvember: Rímnaflæði
            • -25. nóv: Nordic youth summit
            • nóvember: Skrekkur – undanúrslit
            • nóvember: Skrekkur – úrslitakvöld
            • nóvember: Skráning í skíðaferð/menningarferð hefst

             

             

            Desember

            • – desember: Jólafrí Hagaskóla
            • desember: Lasertag Frosta

             

            Janúar

            • janúar: fyrsta opnun Frosta eftir áramót
            • janúar Samfés Con
            • janúar: Starfsdagur
            • janúar: 8. bekkjarferð Frosta
            • janúar: Danskeppni Samfés
            • janúar: Hönnunarkeppnin Stíll

             

            Febrúar

            • febrúar: Dagur íslenska táknmálsins
            • febrúar: Skíðaferð Frosta
            • febrúar: Bolludagur
            • febrúar: Sprengidagur
            • febrúar: Öskudagur
            • -20. febrúar: Vetrarfrí / möguleg námsferð stjórnenda Tjarnarinnar

             

             

            Mars

            • mars: Söngkeppni Tjarnarinnar
            • -16. mars: Rafíþróttamót Samfés
            • -1. apríl: Páskafrí

             

            Apríl

            • apríl: Skráning í söngkeppni Samfés hefst
            • 18-19. apríl: Aðalfundur Samfés
            • apríl: Barnamenningarhátíð
            • lok apríl: Sjúk ást fræðsla
            • apríl: Sumardagurinn fyrsti

             

            Maí

            • maí: Verkalýðsdagurinn (lokað í Frosta)
            • -4. maí: Samfestingurinn
            • maí: Uppstigningardagur
            • maí: Annar í Hvítasunnu (lokað í Frosta)

             

            Júní

            • júní: Skólaslit
            • júní: Sumarstarf Tjarnarinnar hefst
            Nemendaráð

            Nemendaráð

            Sameiginlegt nemendaráð félagsmiðstöðvarinnar Frosta og Hagaskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins og halda þeir meðal annars utan um viðburði í skólanum og félagsmiðstöðinni í hverjum mánuði.

            Tikk-kerfið

            Hvað er þetta “Tikk”?

            Eflaust hafa einhver ykkar heyrt um Tikk-kerfið okkar í Frosta. Félagsmiðstöðin þjónustar gífurlegum fjölda unglinga (um 600 manns á aldrinum 13-16 ára) og neyðumst við því stundum til að hafa fjöldatakmörkun í einstaka ferðir eða viðburði vegna húsnæðis eða starfsmannafjölda. Tikk-kerfið er tilraun okkar til að finna sanngjarna leið til að ákvarða hverjir komast að þegar takmarka þarf fjölda þátttakenda. Á viðburðum á vegum Samfés er einnig óskað eftir því að félagsmiðstöðvar mæti aðeins með unglinga sem starfsfólkið þekkir vel til.

            Með Tikk-kerfinu viljum við gefa þeim unglingum sem taka hvað mestan þátt í starfi Frosta tækifæri á að fá forgang í ferðir og viðburði. Tikk-kerfið er aðallega hugsað til þess að hægt sé að forðast að setja unglinga í aðstæður þar sem hlédrægir og feimnir unglingar verða undir eða 10.bekkingar geta troðist fram fyrir 8. og 9. bekkinga í miðasöluröðum eins og reyndin hefur verið undanfarin ár.

            Í hvert skipti sem einstaklingur tekur þátt í starfi Frosta býðst honum að fá Tikk. Það sama gildir ef tekið er þátt í klúbbastarfi, ungmennaráði, nemendaráði,  eða öðru starfi í þágu félagslífsins í skólanum. Einnig geta unglingarnir skipulagt viðburði í félagsmiðstöðinni, haft frumkvæði að verkefnum, aðstoðað við undirbúning í 10-12 ára starfi Frosta og ýmislegt fleira og fengið Tikk fyrir. Það er sjálfsögðu ekki skylda að fá Tikk heldur bera unglingarnir sjálfir ábyrgð á að taka við starfmann og fá Tikk ef þau vilja.

            Gjaldskrá

            Hér má finna gjaldskrá félagsmiðstöðva.

            • Félagsmiðstöðin Frosti
            • Hagaskóla, Fornhaga 1, 101 Reykjavík
            • 664-8209
            • frosti@rvkfri.is

            Opnunartímar

            Mánudagar

            5., 6. & 7. bekkur

            kl. 14:00-15:30 í Tjörninni

            Þriðjudagar

            6. bekkur

            kl. 17:00-19:00 í Tjörninni

            Miðvikudagar

            5. bekkur

            17:00-19:00 í Tjörninni

            Fimmtudagar

            7. bekkur

            17:00-19:00 í Tjörninni

            Föstudagar

            5., 6. & 7. bekkur

            17:00-18:30 í Tjörninni

             

             

            8.-10. bekkur

            Mánudagar: 19:30-21:45

            Þriðjudagar: 14:00-16:30 og 10.bekkjaropnun kl. 19:30-21:45

            Miðvikudagar: 19:30-21:45

            Fimmtudagar: 14:00-16:30

            Föstudagar: 19:30-22:00

            Contact Us

            We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

            Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt