Félagsmiðstöðin Frosti

Félagsmiðstöðin Frosti er ein af fimm félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af frístundamiðstöðinni Tjörninni. Frosti þjónustar börn og unglinga í 5.-10.bekk í Hagaskóla, Landakotsskóla, Grandaskóla, Melaskóla og Vesturbæjarskóla. Áhersla er lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu en félagsmiðstöðin heldur úti upplýsingasíðu á Facebook og sendir auk þess reglulega út fréttabréf til foreldra og forráðamanna í gegnum Mentor.

Félagsmiðstöðin er á tveimur stöðum. Starfið fyrir 5.-7.bekkinga fer fram í húsnæði Tjarnarinnar, Frostaskjóli 2 (sama húsi og KR). Starfið fyrir 8.-10.bekk fer að mestu fram aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar í kjallara Hagaskóla. 
Forstöðumaður Frosta er Stefán Gunnar Sigurðsson og aðstoðarforstöðumenn eru Brynja Helgadóttir og Gissur Ari Kristinsson.
Hægt er að hafa samband við Frosta í gegnum netfangið
stefan.gunnar.sigurdsson@rvkfri.is og í síma 664-8209.

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Kamilla María Gnarr
  Kamilla María Gnarr Frístundaráðgjafi
  • Anton Emil Albertsson
   Anton Emil Albertsson Frístundaleiðbeinandi
   • Erna Guðrún Fritzdóttir
    Erna Guðrún Fritzdóttir Frístundaráðgjafi
    • Sigrún Líf Gunnarsdóttir
     Sigrún Líf Gunnarsdóttir frístundaleiðbeinandi
     • Egill Ásgeirsson
      Egill Ásgeirsson frístundaleiðbeinandi
      • Guðrún Kolbeinsdóttir
       Guðrún Kolbeinsdóttir frístundaleiðbeinandi
       • Kristín Dóra Ólafsdóttir
        Kristín Dóra Ólafsdóttir frístundaleiðbeinandi
        • Þórdís Kara Valsdóttir
         Þórdís Kara Valsdóttir frístundaleiðbeinandi
         • Yrsa Ósk Finnbogadóttir
          Yrsa Ósk Finnbogadóttir frístundaleiðbeinandi
          • Alexis Örn Garcia
           Alexis Örn Garcia frístundaleiðbeinandi
           • Rúnar Örn Jóhönnu Marinósson
            Rúnar Örn Jóhönnu Marinósson Frístundaleiðbeinandi
            • Brynja Helgadóttir
             Brynja Helgadóttir Aðstoðarforstöðumaður
            • Sólrún Klara Þórisdóttir
             Sólrún Klara Þórisdóttir frístundaleiðbeinandi
             • Gissur Ari Kristinsson
              Gissur Ari Kristinsson Aðstoðarforstöðumaður
             • Stefán Gunnar Sigurðsson
              Stefán Gunnar Sigurðsson Forstöðumaður
             Leiðarljós og gildi

             Markmið

             Markmið félagsmiðstöðvarinnar Frosta er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

             Aðgerðaráætlun

             Inngangur

             Félagsmiðstöðin Frosti heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

             Félagsmiðstöðin Frosti þjónustar börn á aldrinum 10-15 ára  í Vesturbænum og er staðsett í frístundamiðstöðinni Tjörninni ásamt að vera með aðstöðu í Hagaskóla.

             Forstöðumaður er Stefán Gunnar Sigurðsson og aðstoðarforstöðumenn eru Brynja Helgadóttir og Gissur Ari Kristinsson. Í félagsmiðstöðinni starfa 14 starfsmenn með fjölbreytta menntun og reynslu.

             Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2020 – 2021 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar https://reykjavik.is/sites/default/files/menntastefna_rvk_20x20-lores22.02.pdf og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf.

             Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu.

             Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2020 og gildir til 31. ágúst 2021.

             Félagsmiðstöðin Frosti fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

             Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

              

             Opnunartími félagsmiðstöðvarinnar

             1. bekkur

             Miðvikudagar kl. 17:00-18:30

             Föstudagar með (6.bekk) kl. 17:00-18:30

             1. bekkur

             Þriðjudagar 17:00-18:30

             Föstudagar (með 5.bekk) 17:00-18:30

             1. bekkur

             Miðvikudagar í Hagaskóla 17:00-18:30

             Fimmtudagar í Tjörninni 17:00-18:30 

              

             8.-10. bekkur

             Mánudagar: 19:30-22:00

             Þriðjudagar: 14:00-16:00 og 10.bekkjaropnun kl. 19:30-22:00

             Miðvikudagar: 19:30-22:00

             Fimmtudagar: 14:00-16:00

             Föstudagar: 19:30-22:00

              

              

             Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

              

             Framtíðarsýn

             Í kraftmiklu skóla-  og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag.

              

             Leiðarljós

             Barnið sem virkur þátttakandi

             Fagmennska og samstarf

              

             Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

             Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

              

             Gildi

             Fjölbreytileiki – með opnum hug opnast dyr!

             Umhyggja – okkur er ekki sama!

             Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!                                         

             Megináherslur menntastefnu:

             • Félagsfærni
             • Sjálfsþekking
             • Læsi
             • Sköpun
             • Heilbrigði

             Megináherslur frístundastefnu:

             • Fjölbreytt og skemmtilegt
             • Virk þátttaka
             • Jöfnuður
             • Forvarnir og lýðheilsa
             • Fagmennska

              

             Megináherslur starfsskrár frístundamiðstöðva:

             • Sjálfmynd
             • Umhyggja
             • Félagsfærni
             • Virkni og þátttaka

             Aðgerðaráætlun 2020-2021

             Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

             Ágúst:

             • 17. ágúst: Stjórnendur mæta til vinnu.
             • 24. ágúst: Starfsdagur starfsfólks.
             • 24. ágúst: Skólasetning
             • 25. ágúst: Fyrsta opnun félagsmiðstöðvar.

             September:

             • 1. september: 10-12 ára starf hefst.
             • 5. september: Starfsdagur starfsfólks
             • 8. september: Dagur læsis
             • 16. september: Dagar íslenskrar náttúru
             • 16. september: Aðalfundur Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 17-18. september: Starfsdagar Samfés (stjórnendur).
             • 23. september: Tjarnarball/tónleikar (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • Haustball Hagaskóla/Frosta.

             Október:

             • 4. október: Landsmót Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 16. október: Hinseginvika Tjarnarinnar (ábyrgð aðstoðarforstöðumenn)(með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 13. október: Foreldraviðtöl í Hagaskóla
             • 22. október: Vetrarhátíð í Vesturbæjarlaug (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 22.-26. október: Vetrarfrí.
             • 26. október: Starfsdagur starfsfólks
             • Gistinótt. Skráning og greiða staðfestingargjald

             Nóvember:

             • 4. nóvember: Félagsmiðstöðvadagurinn (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 5. nóvember: Dagur unga fólksins
             • 8. nóvember: Baráttudagur gegn einelti
             • 2.-4. nóvember: Undanúrslitakvöld Skrekk (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 9. nóvember: Úrslitakvöld Skrekk (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 13. nóvember: Rímnaflæði (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 20. nóvember: Dagur mannréttinda barna

             Desember:

             • 5-6. desember: Rafíþróttamót Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 17. desember: Jólafrí í Hagaskól hefst
             • Jólaball.

             Janúar:

             • 4. janúar: Starfsdagur unglingastarfs.
             • 4. janúar: Starfsdagur í Hagaskóla
             • 6. janúar: Þrettándahátíð Vesturbæjar
             • 8. janúar: Samfés-Con. (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 15. janúar: 8.bekkjarferð (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 22. janúar: Söngkeppni Tjarnarinnar (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 28. janúar: Foreldraviðtöl í Hagaskóla
             • 29. janúar: Danskeppni Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 30. janúar: Stíll (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)

             Febrúar:

             • 4. febrúar: Árshátíð (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 15. febrúar: Bolluadgur
             • 16. febrúar: Sprengidagur
             • 17. febrúar: Öskudagur
             • 22.-23. febrúar: Vetrarfrí
             • 22. febrúar: Starfsdagur starfsfólks
             • 26. febrúar: Skíðaferð (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)

             Mars:

             • 19. mars: Samfestingurinn (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 20. mars: Söngkeppni Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 20. mars: Leiktækjamót Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)

             Apríl:

             • 16.-17. apríl: Aðalfundur Samfés (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • 1.-5. apríl: Páskafrí.
             • 22. apríl: Sumardagurinn fyrsti
             • 20-25. apríl: Barnamenningarhátíð (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)

             Maí:

             • Spurningakeppni Tjarnarinnar (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)
             • Höfuð í bleyti.

             Júní:

             • 10. júní: Skólaslit
             • 14. júní: Sumarstarf hefst.
             • Lokaball (með fyrirvara um breytingar vegna Covid-19)

             Júlí:

             • Dagsferð 10-12 ára starfsins
             • Útilega Tjarnarinnar fyrir 13-16 ára
             Nemendaráð

             Nemendaráð

             Sameiginlegt nemendaráð félagsmiðstöðvarinnar Frosta og Hagaskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins og halda þeir meðal annars utan um viðburði í skólanum og félagsmiðstöðinni í hverjum mánuði.

             Tikk-kerfið

             Hvað er þetta “Tikk”?

             Eflaust hafa einhver ykkar heyrt um Tikk-kerfið okkar í Frosta. Félagsmiðstöðin þjónustar gífurlegum fjölda unglinga (um 600 manns á aldrinum 13-16 ára) og neyðumst við því stundum til að hafa fjöldatakmörkun í einstaka ferðir eða viðburði vegna húsnæðis eða starfsmannafjölda. Tikk-kerfið er tilraun okkar til að finna sanngjarna leið til að ákvarða hverjir komast að þegar takmarka þarf fjölda þátttakenda. Á viðburðum á vegum Samfés er einnig óskað eftir því að félagsmiðstöðvar mæti aðeins með unglinga sem starfsfólkið þekkir vel til.

             Með Tikk-kerfinu viljum við gefa þeim unglingum sem taka hvað mestan þátt í starfi Frosta tækifæri á að fá forgang í ferðir og viðburði. Tikk-kerfið er aðallega hugsað til þess að hægt sé að forðast að setja unglinga í aðstæður þar sem hlédrægir og feimnir unglingar verða undir eða 10.bekkingar geta troðist fram fyrir 8. og 9. bekkinga í miðasöluröðum eins og reyndin hefur verið undanfarin ár.

             Í hvert skipti sem einstaklingur tekur þátt í starfi Frosta býðst honum að fá Tikk. Það sama gildir ef tekið er þátt í klúbbastarfi, ungmennaráði, nemendaráði,  eða öðru starfi í þágu félagslífsins í skólanum. Einnig geta unglingarnir skipulagt viðburði í félagsmiðstöðinni, haft frumkvæði að verkefnum, aðstoðað við undirbúning í 10-12 ára starfi Frosta og ýmislegt fleira og fengið Tikk fyrir. Það er sjálfsögðu ekki skylda að fá Tikk heldur bera unglingarnir sjálfir ábyrgð á að taka við starfmann og fá Tikk ef þau vilja.

             • Félagsmiðstöðin Frosti
             • Hagaskóla, Fornhaga 1, 101 Reykjavík
             • 664-8209
             • frosti@rvkfri.is

             Opnunartímar

             Þriðjudagar

             6. og 7. bekkur í Melaskóla

             kl. 17:00-18:30

             Miðvikudagar

             5.-7. bekkur í Grandaskóla

             17:00-18:30

             Fimmtudagar

             5.-7. bekkur í Vesturbæjarskóla

             og Landakotsskóla

             17:00-18:30

             Föstudagar

             5. bekkur í Melaskóla

             17:00-18:30

             8.-10. bekkur

             Mánudagar: 19:30-22:00

             Þriðjudagar: 14:00-16:00 og 10.bekkjaropnun kl. 19:30-22:00

             Miðvikudagar: 19:30-22:00

             Fimmtudagar: 14:00-16:00

             Föstudagar: 19:30-22:00

             Contact Us

             We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

             Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt