Frístundaheimilið Draumaland

Draumaland er frístundaheimili fyrir börn í 1.-4. bekk í Austurbæjarskóla. Draumaland er starfrækt eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur til kl. 17:00, staðsett við Barónstíg 32, 101. Reykjavík.

Forstöðumaður Draumalands er Þorbjörg Roach
thorborg.roach.gunnarsdottir@rvkfri.is

 

Aðstoðarforstöðumaður er Sigrún Birna Arnadóttir

sigrun.birna.arnardottir@rvkfri.is

 

Draumaland is an after school program for children in 1.-4. grade in Austurbæjarskóli. Draumaland is open after school each day until 17:00. 

Head of Draumaland is Kristófer Nökkvi Sigurðsson: Þorbjörg Roach
thorborg.roach.gunnarsdottir@rvkfri.is

Assistant head of Draumaland is Sigrún Birna Arnadóttir

sigrun.birna.arnardottir@rvkfri.is

Leiðarljós og gildi

Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af ÖRYGGIVIRÐINGUVÆNTUMÞYKJUVELLÍÐAN

Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila er tengjast börnunum.

In Draumaland we do our best to offer many different things each day so that everybody can find something to do. In our after school program it is our goal that every individual gets an opportunity to grow and enjoy an environment where he is secure, respected, cared for and feels welcome.

Röskun vegna óveðurs / Disruption due to weather
Aðgerðaráætlun

Frístundaheimilið Draumaland heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem  þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Draumaland þjónustar börn á aldrinum 6-9 ára í Austurbæjarskóla.

Forstöðumaður er Kristófer Nökkvi Sigurðsson og aðstoðarforstöðumaður er Þorbjörg Roach. Starfsmenn eru 12 og margir með fjölbreytta menntun og reynslu.

Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2023-2024 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2023 og gildir til 31. ágúst 2024.

Draumaland fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er sett upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

 

 

Gildi

 

 

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

 

Umhyggja –  okkur er ekki sama!

 

Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

 

 

 

 

 

Um aðgerðaráætlunina

Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 23.ágúst. 2023 til ágúst 2024. Hér á eftir verður listað upp helstu verkefnin og viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að gæta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í framkvæmd í raunverulegum verkefnum. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum hugðarefnum þegar formlegri dagskrá skólans líkur og  að fá útrás fyrir hreyfiþörf sína náttúrulega forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái það mesta út úr veru sinni í frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með óformlegum hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og með því að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í starfinu með bæði orðmynd og mynd. Þannig náum við líka að styðja við og ýta undir markvisst íslenskunám hjá börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli. Við erum einnig dugleg að nýta okkur bókasöfnin í hverfinu og erum í góðu samstarfi við skólabókasafnið.

Við vinnum út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frítímaþjónustu í Reykjavík til 2025.

Menntastefna Reykjavíkurborgar er ætlað að endurspegla grunngildi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess með það að markmiði að búa það undir að lifa ábyrgðu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar, þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa þar sem þau geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug og úr þeim er unnið. Við minnum reglulega á hugmyndakassann og bjóðumst til að aðstoða börnin við að koma hugmyndum sínum í kassann. Á starfsmannafundum förum við yfir hugmyndir og reynum að framkvæma þær eftir bestu getu.

Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem þau þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, vísindatilraunir, ljósmyndum o.s.frv.

 

Nálgun við gerð aðgerðaráætlunar:

 

Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið og var hugmyndakassinn látinn ganga í um frístundaheimilið. Einnig var leitað til foreldra og þeir hvattir til að koma tillögum um verkefni eða betrumbætur á starfinu til forstöðumanna sem gætu nýst í þessari vinnu. Einnig voru starfsmenn virkir í vinnunni að koma með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem við náum að koma framangreindum markmiðum og áherslum í aldursviðeigandi og áhugahvetjandi verkefni fyrir krakkana.

 

Helstu dagsetningar

 

 Ágúst

Ráðning nýrra starfsmanna í fyrirrúmi

17.ágúst: Kynningarbæklingur sendur í pósti ,,Velkomin í frístundarheimilið þitt“

 1. ágúst: Síðasti dagur í sumarfrístund.
 2. ágúst: Starfsdagur frístundaheimila Tjarnarinnar

22.ágúst: Skólasetning – Lokað í Draumalandi

 1. ágúst: Fyrsti dagur vetrarfrístundar fyrir börn í 2. bekk sem fengið hafa pláss
 2. ágúst: opnar vetrarfrístunda fyrir börn í 1. bekk.

 

 

 

September

 

Foreldrakynning barna í 1.bekk 25.september

Klúbbastarf byrjar

Kynnum vináttuþjálfunarverkefnið fyrir starfsmönnum

18.-22. Heilsuvika – fyrsta sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar

Heill dagur í Draumalandi 29.september

Október

 

16.-20.október:  Vísinda og tilraunavika

19.október – Foreldraviðtöl í Austurbæjarskóla – Draumaland opnar 12:00. Skráning óþörf

26, 27 og 29 október: Haustfrí/Vetrarfrí. Lokað á Draumalandi

Fjölskylduviðburður í vetrarleyfi í boði Tjarnarinnar.

Foreldraviðtöl auglýst fyrir þá sem vilja

 

Nóvember

 

13.-17. nóvember: Réttindavika barna. Þemavika í tilefni afmælis Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og til að minna börnin á réttindin sín. Þriðja sameiginlega þemavika FH Tjarnarinnar.

27.nóvember – Langur dagur – Skráning nauðsynleg

Undirbúningur fyrir jólamarkað Draumalands þar sem gott málefni verður styrkt

 

 

Desember

 

Jólaföndur og jólagleði

 1. desember: Jólamarkaður fjölskyldunnar til styrktar SOS
 2. 21. 22. 27.28.29 desember – Heilir dagar á Draumalandi vegna jólaleyfis (Skráning nauðsynleg)

25 og 26 desember: Jólafrí Lokað í Draumalandi

 

Janúar

 

 1. janúar: -Heill dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 2. – 19. janúar: Vika fjölmenninarvika

Hugmyndavinna fyrir Barnamenningarhátíð hefst

Febrúar

 

7.febrúar – Foreldraviðtöl í Austurbæjarskóla – Draumaland opnar 12:00. Skráning óþörf

12.-16. febrúar: Miðlalæsisvika

14.febrúar – Öskudagur

19 og 29. febrúar: Vetrarleyfi lokað á Draumalandi

 

Mars

 

 • 25. 26 og 27. mars: Heilir dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 18.-22. mars Umhverfisvika

 

 

Apríl

 

 • 2.apríl –  Heilir dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 22.-26 apríl: Barnamenningarvika – Draumaland verður með viðburð fyrir börnin
 • 25.apríl: Sumardagurinn fyrsti. Lokað í Draumalandi

Maí

 

Í maí er lögð áhersla á útiveru og vettvangsferðir um nágrenni Vesturbæjarskóla.

1.maí – Verkalýðsdagurinn – Lokað í Draumalandi

9.maí – Uppstigningadagur – Lokað í Draumalandi

17.maí – Starfsdagur Draumalands – Lokað í Draumalandi

24.maí: Regnbogahlaupið frístundaheimila Tjarnarinnar á Klambratúni

29.maí –  annar í annar í hvítasunnu – Lokað í Draumalandi

 1. – 24.maí – Margbreytileikavika

Júní

6 júní: Skólaslit –  Lokað í Draumalandi

 1. júní: starfsdagur frístundar – Lokað í Draumalandi
 2. júní: Sumarfrístund hefst
Gjaldskrá

Gjaldskrá

Hér má finna Gjaldskrá frístundarheimila Reykjavíkur 2023

Umbótaráætlun

Eineltisáætlun

Draumaland fer eftir eineltisstefnu Reykjavíkurborgar. Við hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur stefnuna á vef Reykjavíkurborgar. Hægt er að smella hér til að skoða.

Hægt er að koma með ábendingar til stjórnenda með því að hringja í síma 411-5570 eða senda tölvupóst á draumaland@rvkfri.is. Ykkar ábendingar skipta öllu máli.

 

 

 • Frístundaheimilið Draumaland
 • Austurbæjarskóla, Barónsstíg 32
 • 411-5570/695-5062
 • draumaland@rvkfri.is
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt