Stefnur og áætlanir

Draumaland vinnur eftir verklaginu Opinskátt um ofbeldi.

Við hengjum myndir á veggina, tökum umræðuna við börnin og erum alltaf tilbúin að hlusta.

Hér má sjá frekari upplýsingar um verkefnið.

 

Verkefnið Vinsamlegt samfélag varð til við sameiningu leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs í eitt svið; skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Með vinsamlegu samfélagi er átt við samfélag þar sem framkoma allra einkennist af virðingu, samkennd og ábyrgð. Þar er einelti ekki liðið en þegar þörf krefur er tekið skipulega á því í samræmi við eineltisáætlun skólans/frístundamiðstöðvarinnar og stefnu borgarinnar.

Mikilvægt er að samræma eins og kostur er viðhorf og skilaboð allra starfsmanna um framkomu og samskipti til barnanna í borginni og efla það starf leik- og grunnskóla og frístundamiðstöðva sem stuðlar að vinsamlegu samfélagi meðal barna og starfsmanna.

Vinsamlegt samfélag miðar að því að styðja við gerð virkra eineltisáætlana og viðeigandi verkferla á starfsstöðum.

Lesa má nánar um verkefnið hér 

Aðgerðaráætlun Draumalands 2022-2023

Frístundaheimilið Draumaland heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem  þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Draumaland þjónustar börn á aldrinum 6-9 ára í Austurbæjarskóla.

Forstöðumaður er Kristófer Nökkvi Sigurðsson og aðstoðarforstöðumaður er Þorbjörg Roach. Starfsmenn eru 12 og margir með fjölbreytta menntun og reynslu.

Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2022-2023 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2022 og gildir til 31. ágúst 2023.

Draumaland fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er sett upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

 

 

Gildi

 

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

 

Umhyggja –  okkur er ekki sama!

 

Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

 

 


 

 

Um aðgerðaráætlunina

Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 23.ágúst. 2022.ágúst 2023. Hér á eftir verður listað upp helstu verkefnin og viðburðina sem eru í hverjum mánuði starfsársins fyrir sig. Þess ber að gæta að þessi listi er ekki tæmandi eða bindandi, enda er starfið okkar lifandi vettvangur sem tekur mið af þörfum þess barna- og starfsmannahóps sem hjá okkur er. Hann á þó að gefa góða mynd af því hvernig við vinnum og hvernig við setjum framangreind markmið og áhersluþætti í framkvæmd í raunverulegum verkefnum. Ávallt er boðið upp á útiveru, hreyfingu og frjálsan leik í bland við fjölbreyttar smiðjur, klúbba og þematengd verkefni. Með þessu móti náum við góðu jafnvægi á milli þess að leyfa börnunum að njóta sín með félögum sínum og sinna sínum hugðarefnum þegar formlegri dagskrá skólans líkur og  að fá útrás fyrir hreyfiþörf sína náttúrulega forvitni og skapandi hugsun þannig að þau fái það mesta út úr veru sinni í frístundaheimilinu. Áhersla er lögð á það að styðja við lestrarnám barnanna með óformlegum hætti, svo sem með því að hafa gott aðgengi að bókum í frístundaheimilinu og með því að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfinu, m.a. með því að merkja helstu hluti og rými í starfinu með bæði orðmynd og mynd. Þannig náum við líka að styðja við og ýta undir markvisst íslenskunám hjá börnum sem ekki eru með íslensku að móðurmáli. Við erum einnig dugleg að nýta okkur bókasöfnin í hverfinu og erum í góðu samstarfi við skólabókasafnið.

Við vinnum út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frítímaþjónustu í Reykjavík til 2025.

Menntastefna Reykjavíkurborgar er ætlað að endurspegla grunngildi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess með það að markmiði að búa það undir að lifa ábyrgðu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar, þar sem við leitum fjölbreyttra leiða til að fá fram sjónarmið og raddir barnanna og notum við til þess fjölbreyttar leiðir. Eitt af því sem við gerum er að hafa hugmyndakassa þar sem þau geta sett hugmyndir og tillögur til starfsmanna hvenær sem þeim dettur í hug og úr þeim er unnið. Við minnum reglulega á hugmyndakassann og bjóðumst til að aðstoða börnin við að koma hugmyndum sínum í kassann. Á starfsmannafundum förum við yfir hugmyndir og reynum að framkvæma þær eftir bestu getu.

Við erum dugleg við að nota opinn efnivið og flétta tækninni inn í starfið okkar þannig að krökkum gefist færi á að fá sem flesta snertifleti við verk-, tækni- og listnám. Við leggjum áherslu á skapandi verkefni, hvort sem er í stuttum smiðjum eða lengri klúbbum og reynum að flétta saman skapandi vinnu og verklegri vinnu þar sem þau þjálfast í meðferð áhalda, s.s. með skartgripagerð, vísindatilraunir, ljósmyndum o.s.frv.

 

Nálgun við gerð aðgerðaráætlunar:

 

Við gerð þessarar aðgerðaráætlunar var leitast við að hafa víðtækt samráð við sem flesta hagsmunaaðila til þess að geta sem best mætt þörfum þeirra og óskum um þjónustu. Meðal annars var leitað eftir hugmyndum barnanna um það hvernig þau vilja sjá starfið og var hugmyndakassinn látinn ganga í um frístundaheimilið. Einnig var leitað til foreldra og þeir hvattir til að koma tillögum um verkefni eða betrumbætur  á starfinu til forstöðumanna sem gætu nýst í þessari vinnu. Einnig voru starfsmenn virkir í vinnunni að koma með ýmsar góðar tillögur að verkefnum þar sem við náum að koma framangreindum markmiðum og áherslum í aldursviðeigandi og áhugahvetjandi verkefni fyrir krakkana.

 

Helstu dagsetningar

 

 Ágúst

 • Ráðning nýrra starfsmanna í fyrirrúmi
 •  17.ágúst: Kynningarbæklingur sendur í pósti ,,Velkomin í frístundarheimilið þitt“
 • 18. ágúst: Síðasti dagur í sumarfrístund.
 • 19. ágúst: Starfsdagur frístundaheimila Tjarnarinnar
 • 22.ágúst: Skólasetning – Lokað á Skýjaborgum
 • 23. ágúst: Fyrsti dagur vetrarfrístundar fyrir börn í 2. bekk sem fengið hafa pláss
 • 24. ágúst: opnar vetrarfrístunda fyrir börn í 1. bekk.

 

 

September

 

 • Klúbbastarfs hefst og foreldrakynning.
 • Klúbbastarf byrjar
 • Undirbúningur fyrir útieldunarverkefni hefst (Þróunarverkefni)
 • Kynnum vináttuþjálfunarverkefnið fyrir starfsmönnum
 • -23. Heilsuvika – fyrsta sameiginlega þemavika frístundaheimila Tjarnarinnar

 

 

 

Október

 

 • 10.-14.október:  Vísinda og tilraunavika
 • 3.október – Lokað í Austurbæjarskóla – Lengd viðvera í Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 21, 24 og 25 október: Haustfrí/Vetrarfrí. Lokað á Draumalandi
  •  Fjölskylduviðburður í vetrarleyfi í boði Tjarnarinnar.
 • 31. október: Hrekkjavaka
 • Foreldraviðtöl auglýst fyrir þá sem vilja

 

Nóvember

 

 • 14.-18. nóvember: Réttindavika barna. Þemavika í tilefni afmælis Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og til að minna börnin á réttindin sín. Þriðja sameiginlega þemavika FH Tjarnarinnar.
 • 17.nóvember – Lokað í Draumalandi vegna starfsdags
 • Undirbúningur fyrir jólamarkað Draumalands þar sem gott málefni verður styrkt

 

Desember

 • 19.desember: Skertur dagur í Austurbæjarskóla. Börnin í umsjá skóla til 13:20 og síðan opið í Draumalandi
 • Jólaföndur og jólagleði
 • 08. desember:  Jólamarkaður fjölskyldunnar  til styrktar SOS
 •  20 ,21, 22, 27, 28,  29, og 30. desember: Heilir dagar á Draumalandi vegna jólaleyfis (Skráning nauðsynleg)
 • 24, 25, 26 og 31. desember: Jólafrí Lokað í Draumalandi

 

Janúar

 • 02. janúar:Heill dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 16. – 20. janúar: Vika fjölmenning.
 • Hugmyndavinna fyrir Barnamenningarhátíð hefst

 

 

 

Febrúar

 

 • Klúbbastarf heldur áfram í Draumalandi
 • 13.-17. febrúar: Miðlalæsisvika
 • Skráning á umsókn.fristund.is vegna Skólaárs 2022 – 2023
  • Auglýst nánar síðar
 • 23 og 24. febrúar: Vetrarleyfi lokað á Draumalandi
 • Starfsþróunarsamtöl

 

Mars

 

 • 3. mars: Heill dagur á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 27.-31. mars Umhverfisvika

Apríl

 

 • 17.-21 apríl: Barnamenningarvika – Draumaland verður með viðburð fyrir börnin
 • 3, 4,og 5 apríl: Heilir dagar á Draumalandi (Skráning nauðsynleg)
 • 20.apríl: Sumardagurinn fyrsti. Lokað í Draumalandi
 • Kynna sumarstarfið fyrir foreldrum

Maí

 • Í maí er lögð áhersla á útiveru og vettvangsferðir um nágrenni Vesturbæjarskóla.
 • Hið ,,árlega“ Regnbogahlaup frístundaheimilanna fer fram 17. maí
 • 10. maí: Starfsdagur lokað  á Draumalandi.
 • 17.maí: Regnbogahlaupið
 • 18. maí: Uppstigningardagur. Lokað í Draumalandi
 • 29.maí: annar í annar í hvítasunnu. Lokað í Draumalandi

 

 

Júní

 • Vetrarstarf lýkur og sumarfrístund hefst 
 • 07. júní: Skólaslit. Lokað í Draumalandi
 • 08. júní: starfsdagur í Draumalandi
 • 09. júní: Sumarfrístund hefst
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt