Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ungmennaráð

 í flokknum: Birta á forsíðu, Félagsmiðstöðvar (10-16 ára)

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkjanna í september 2015 og tóku gildi í byrjun árs 2016. Markmiðin eru 17 talsins, með 169 undirmarkmið og ber öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna að vinna skipulega að innleiðingu þeirra, bæði innanlands og í alþjóðasamstarfi, fram til ársins 2030. Heimsmarkmiðin byggja um margt á Þúsaldarmarkmiðunum (2000-2015) og Ríó+20 ráðstefnunni um sjálfbæra þróun sem haldin var árið 2012. Fimm meginþemu markmiðanna eru mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf en með þeim er jafnframt lögð áhersla á allar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar; hina félagslegu, efnahagslegu og umhverfislegu.

Forræði og utanumhald með eftirfylgd markmiðanna á Íslandi er á hendi verkefnastjórnar Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Verkefnastjórnin er leidd af forsætisráðuneytinu í nánu samstarfi við utanríkisráðuneytið og önnur ráðuneyti auk Hagstofu Íslands, í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnar 24. mars 2017.

Eitt af meginstefum Heimsmarkmiðanna er samvinna milli ólíkra hagsmunaaðila, þ.á m. ungmenna, við innleiðingu markmiðanna. Í ljósi þess, og einnig 12. og 13. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveða skýrt á um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif á málefni er þau varða, var ákveðið að virkja þátttöku ungmenna á Íslandi í gegnum ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Er það í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem kveðið er á um að framfylgja skuli ákvæðum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, m.a. um aukin áhrif barna í samfélaginu.

Meginmarkmið ungmennaráðsins verður að vekja athygli á Heimsmarkmiðunum og sjálfbærri þróun, bæði meðal jafningja sem og samfélagsins í heild sinni. Ungmennaráðinu er ætlað að vera lifandi vettvangur þar sem Heimsmarkmiðin og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eru höfð að leiðarljósi og rædd með gagnrýnum og lausnamiðuðum hætti. Ungmennum er með þessum hætti gefinn vettvangur til að vekja athygli á Heimsmarkmiðunum og sjálfbærri þróun og skapa þannig jafningjum tækifæri til að láta rödd sína heyrast um fyrrgreind málefni.

Ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna mun samanstanda af tólf fulltrúum, frá öllum landshlutum, á aldursbilinu 13-18 ára. Ungmennaráðið mun koma saman sex sinnum á ári og þ.á m. funda reglulega með verkefnastjórn og árlega með ríkisstjórn. Hlutverk ráðsins verður að fræðast og fjalla um Heimsmarkmiðin ásamt því að vinna og miðla gagnvirku efni á samfélagsmiðlum um markmiðin og sjálfbæra þróun. Ungmennaráðið mun jafnframt veita stjórnvöldum, í gegnum verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna, aðhald og ráðgjöf við innleiðingu markmiðanna

Fulltrúar í ungmennaráði þurfa að hafa áhuga á málefnum ungs fólks á Íslandi. Þeir þurfa einnig að geta tjáð sig um slík málefni, bæði munnlega á fundum en einnig skriflega, til dæmis á samfélagsmiðlum. Mikilvægt er að ungmennaráðið geti starfað saman sem hópur og unnið að sameiginlegum markmiðum. Eitt af megin verkefnum ungmennaráðsins er að birta efni á samfélagsmiðlum tengdu Heimsmarkmiðunum. Færni í notkun samfélagsmiðla er því talinn mikill kostur og einnig ef viðkomandi hefur reynslu af þátttöku í skipulagðri ungmennastarfsemi.

Opið verður fyrir umsóknir í ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna til og með 16. febrúar 2018.

Nílsína Larsen Einarsdóttir, sérfræðingur í þátttöku barna og ungmenna hjá UNICEF á Íslandi, heldur utan um starfsemi ráðsins. Fyrir nánari upplýsingar vinsamlegast hafið samband í gegnum ungmennarad[hjá]for.is

Nýlegar færslur
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt