Félagsmiðstöðin Hofið

Hofið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í 5. – 10. bekk  með fötlun sem búa vestan Elliðaáa í Reykjavík.

Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:30- 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

Sótt er um dvöl í félagsmiðstöðina Hofið á Rafrænni Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Bjarnadóttir forstöðumaður í síma 664-7774 eða á netfanginu: ragnheidur.bjarnadottir1@rvkfri.is eða Agnes Ársælsdóttir, aðstoðarforstöðumaður á netfanginu agnes.arsaelsdottir@rvkfri.is eða í síma 664-7663

 

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Andrea Björg Olgeirsdóttir
  Andrea Björg Olgeirsdóttir
  • Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir
   Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir
   • Arna Sif Þorgeirsdóttir
    Arna Sif Þorgeirsdóttir
    • Erna Lea Bergsteinsdóttir
     Erna Lea Bergsteinsdóttir
     • Þorgeir Björnsson
      Þorgeir Björnsson
      • David Iñiguez Mangado
       David Iñiguez Mangado
       • Halldór Gylfason
        Halldór Gylfason
        • Ágústa Björnsdóttir
         Ágústa Björnsdóttir
         • Ragnheiður Bjarnadóttir
          Ragnheiður Bjarnadóttir Forstöðukona
         • Steinunn Sif Sverrisdóttir
          Steinunn Sif Sverrisdóttir Forstöðukona (í leyfi)
         • Agnes Ársælsdóttir
          Agnes Ársælsdóttir Aðstoðarforstöðumaður
         • Freyja Mjallardóttir
          Freyja Mjallardóttir
          • Gústaf Berg
           Gústaf Berg
           • Haukur Þórðarson
            Haukur Þórðarson
            • Klara Dögg Baldvinsdóttir
             Klara Dögg Baldvinsdóttir
             • Óðinn Þórarinsson
              Óðinn Þórarinsson
              • Anna María Ingibergsdóttir
               Anna María Ingibergsdóttir
               • Sveina Hjördís Helgudóttir
                Sveina Hjördís Helgudóttir
                • Mikael Rafn Línberg Steingrímsson
                 Mikael Rafn Línberg Steingrímsson
                 • Ágúst Aron Ómarsson
                  Ágúst Aron Ómarsson
                  Leiðarljós og gildi

                  Í  Hofinu leggjum við áherslu á skipulagt starf í bland við frjálsan leik. Við leggjum áherslu á barna og unglinga lýðræði og höldum Hofsráðsfundi reglulega. Börnin og unglingarnir hafa þannig áhrif á það sem gert er í skipulögðu starfi í félagsmiðstöðinni. Aldursbil í Hofinu er breytt og tekið er tillits til þess í starfinu. Til dæmis eru sérstakir unglingaklúbbar.

                  Aðgerðaráætlun

                  Aðgerðaráætlun Hofsins 2019 – 2020

                  Hofið er sértæk félagsmiðstöð og partur af frístundarmiðstöðinni Tjörninni sem heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur. Hofið þjónustar börn í 5. – 10. bekk almennra grunnskóla vestan Elliðár og er staðsett á Þorragötu 3.

                  Forstöðumaðurinn er Ragnheiður Bjarnadóttir sem leysir Steinunni Sif Sverrisdóttur af í leyfi, aðstoðarforstöðumenn eru Agnes Ársælsdóttir og Óðinn Þórarinsson. Í Hofinu starfa 19 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn, menntun og reynslu.

                  Markmið okkar er að bjóða uppá fjölbreytt tómstundarstarf þegar skóladegi þeirra lýkur.

                  Við bjóðum uppá einstaklingsmiðaða þjónustu með mikla áherslu á virka þátttöku, félagsfærni, sjálfstæði, lýðræði, sköpun og virðingu. Við leitumst við að veita bæði börnum og foreldrum þeirra góða og persónulega þjónustu sem byggist á góðum samskiptum og trausti.

                  Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2019 – 2020 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar https://reykjavik.is/sites/default/files/menntastefna_rvk_20x20-lores22.02.pdf og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf.

                  Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu.

                  Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2019 og gildir til 31. ágúst 2020.

                  Félagsmiðstöðin Hofið fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

                  Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

                   

                  Framtíðarsýn

                  • Efla innra starf og bjóða uppá fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga.
                  • Auka lokað hópastarf
                  • Eiga í góðum samskiptum við foreldra, skóla og ferðaþjónustu.
                  • Halda uppi samheldnum og fjölbreyttum starfsmannahópi.

                   

                  Áhersluþættir í starfi

                  • Félagsfærni – samfélagsleg ábyrgð og virkni
                  • Sjálfsefling – sterk sjálfsmynd og trú á eigin getu
                  • Læsi – þekking og skilningur á samfélagi og umhverfi
                  • Sköpun. Skapandi hugur og hönd
                  • Heilbrigði, lífstíll og vellíðan
                  • Unglinga og barna lýðræði

                   

                  Félagsfærni:

                  Ætlum að vera með lokað hópastarf þar sem markmiðið er að efla félagsfærni.  Starfið í hópunum verður mismunandi eftir þátttakendum. En allir hópar hafa skýr markmið og upphafsdag og lokadag.

                  Sjálfsefling:

                  Börnum  og unglingum markvisst kennt að hafa trú á sjálfum sér og finna sýna styrkleika. Það er gert í gegnum formlegt og óformlegt starf í Hofinu.

                  Læsi:

                  Læsi og þekking á samfélagi og umhverfi fer fram í lokuðu hópastarfi sem tengist líka félagsfærni. Starfið í hópunum verður mismunandi eftir þátttakendum. En markmið er að fara út í samfélagið og eiga samskipti við fólk á ýmsum stöðum. Til dæmis á kaffihúsi, í  sundi og fleira. Auk þess verða umræðuhópar í Hofinu. Þar sem börnum og unglingum gefst tækifæri til þess að ræða það sem þeim liggur á hjarta.

                   

                  Sköpun:

                  Sköpun fer fram í hinum ýmsu klúbbum í Hofinu. Til dæmis föndurklúbbum þar sem við málum, teiknum, perlum, smíðum, bökum og eldum.

                  Heilbrigði og lífstíl og vellíðan:  

                   

                  Bjóðum upp á holla síðdegishressingu,  hvetjum krakkana til þess að taka þátt í klúbbastarfi sem felur í sér hreyfingu og eða útivist. Til dæmis er Just Dance vinsælt hérna inni. Við förum út í bolta leiki í fjöruferðir og á leikvelli og í gönguferðir svo að eitthvað sé nefnt.

                   

                  Unglinga og barna lýðræði

                  Í Hofinu leggjum við mikla áherslu á lýðræði og þátttöku. Í fyrstu viku hvers mánaðar er dagskrágerðar vika þar sem þátttakendum er boðið að koma með hugmynd af klúbbum, undirbúa hann og ákveða dagsetningu. Þannig hafa börnin bein áhrif á starfið. Einnig erum við með hugmyndakassa sem alltaf er hægt að setja hugmynd í.

                  Hofið tekur þátt í nýstofnuðu Ungmennaráði sértækra félagsmiðstöðva sem á tvo fulltrúa inn í Reykjavíkurráði Ungmennaráðanna.

                   

                   

                  Gæði og fagmennska

                  • Hofið leggur mikla áherslu á gæði og fagmennsku.
                  • Mikil áhersla á hreinlæti og góðan frágang.
                  • Starfmannahópurinn samanstendur af einstaklingum með ólíka reynslu, menntun og áhugamál og saman myndast góð heild.
                  • Starfsfólk leggur metnað í klúbbastarf og hópastarf.
                  • Við leggjum áherslu á góð samskipti við foreldra, skóla og ferðaþjónustu fatlaðra.
                  • Starfsmannafundir eru annan hvern miðvikudag þar sem starfsfólk ræðir saman um hag barnanna, hvað gengur vel og hvað megi gera betur og ýmis önnur mál sem koma upp. Auk þess sækjum við reglulega fræðslu sem að tengjast starfinu.
                  • Starfsmenn eru vel upplýstir um verkferla og trúnað.
                  • Trúnaður er mikilvægur. Starfsfólk ræðir ekki um barn utan vinnutíma og einnig er starfsmanni óheimilt að taka myndir af börnunum á símann sinn.
                  • Símanotkun er í lágmarki.

                  Ágúst

                  • Starfsdagur 22.ágúst
                  • Vetrarstarf hefst 23.ágúst

                  September

                  Haust þema – Nýtt upphaf

                  • Útivera
                  • áhersla á tengslamyndun

                  Október

                  Hrekkjavökuþema – sköpun og ímyndunarafl

                  Vetrarfrí dagana 24., 25. og 28. október

                  • Fyrsti fundur sértæks ungmennaráðs
                  • Smiðja mánaðarins – Skiltagerð
                  • Halloween ball 23. október – Sameiginlegt ball Hofsins, Hellisins, Hallarinnar og Öskju

                  Skipulagt af Ungmennaráði sértækra félagsmiðstöðva.

                  • Hrekkjavöku partý Hofsins
                  • Fræðsla fyrir starfsfólki í Þjónandi leiðsögn.
                  • Unglingaopnun 31. október

                   

                  Nóvember

                  Barnasáttmálinn – sérstök áhersla á samvinnu, lýðræði og réttindi.

                  • Félagsmiðstöðvardagurinn 13. nóv
                  • Smiðja mánaðarins – Áhersla á Barnasáttmálann – Hofsráð tekur virkan þátt
                  • Dagur eineltis 8. nóv
                  • Dagur íslenskrar tungu 16. nóv
                  • nóvember 30 ára afmæli Barnasáttmálans.
                  • Annar fundur Ungmennaráðs sértækra félagsmiðstöðva – kosnir fulltrúar í Reykjavíkurráð.
                  • Unglingaopnun 28. nóv

                  Desember

                  Sjálfsefling, sjálfsást og hátíðarbragur

                  • Heilir dagar 20.-31.desember
                  • Jólaföndur/Bakstur
                  • Hofsráð
                  • frí
                  • Unnið með styrkleika og jákvæða sjálfsmynd
                  • Hátíðar kakó

                  Janúar

                  Félagsfærni, vináttusmiðja og lokað hópastarf

                  • Heilir dagar
                  • Vetrarfrí 19.-20.janúar
                  • Hofsráð
                  • Smiðja mánaðarins – vinátta
                  • Lokað hópastarf um félagsfærni
                  • Unglingaopnun 30. jan

                  Febrúar

                  Hamingju Hof, æfa jákvæða hugsun og efling áhugamála.

                  • Bolludagur 24. febrúar
                  • Sprengidagur 25. febrúar
                  • Öskudagur 26. febrúar
                  • Mannréttindavika 15.-19.febrúar
                  • Vetrarfrí dagana 28. febrúar
                  • Hofsráð
                  • Smiðja mánaðarins – Góðverka smiðja
                  • Unglingaopnun 27. feb

                  Mars

                  Læsi – aðstæður, sambönd og samhengi

                  • Hofsráð
                  • mars vetrarfrí
                  • Öskudagur
                  • Barnamenningarhátíð – undirbúningur.
                  • Smiðja mánaðarins – tilfinningalæsi
                  • Undirbúningur Barnamenningarhátíðar
                  • Unglingaopnun 27. mars

                  Apríl

                  Barnamenningarhátíð – listasmiðjur

                  • Páskafrí 9.-13.apríl
                  • Barnamenningarhátíð fer fram 21.-26.apríl
                  • Sumardagurinn fyrsti 23. apríl
                  • Reykjavík hefur Hæfileika
                  • Árshátíð miðstig
                  • Árshátíð unglingastig
                  • Unglingaopnun 30. apríl

                  Maí

                  Heilbrigði – líkamlegt og andlegt

                  • Hofsráð
                  • Uppstigningardagur 21. maí
                  • maí
                  • Smiðja mánaðarins – Slökunarklúbbur
                  • Sund
                  • Fjöll og fjara – útivistarklúbbur
                  • Unglingaopnun 28. maí

                  Júní

                  Sumar

                  • Skólaslit
                  • júní, annar í hvítasunnu
                  • Starfsdagur 7.júní
                  • Sumarfrístund hefst 12.júní

                  Júlí

                  • Sumarfrístund
                  • Sumarfrí starfsmanna
                  Hofsráð

                  Hofsráð er vettvangur barnanna til að ræða saman um starfið og koma sínum hugmyndum á framfæri og þannig áhrif á starfið.

                  Eitt af markmiðum ráðsins er valdefla börnin með þeim hætti að þau fá æfingu í því að finna saman í hóp, taka tillit til skoðanir annarra og fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar.

                  Hofsráðið fundar einu sinni í mánuði og ræðir um klúbbastarf og viðburði sem framundan eru eins og til dæmis árshátíð, unglingakvöld, spilaklúbbur og böll svo eitthvað sé nefnt.

                  • Félagsmiðstöðin Hofið
                  • Þorragötu 3, 101 Reykjavík
                  • 411-5715
                  • hofid@rvkfri.is

                  Opnunartímar

                  Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:30 – 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

                  Contact Us

                  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

                  Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt