Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin Hofið

Hofið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í 5. – 10. bekk  með fötlun sem búa vestan Elliðaáa í Reykjavík.

Starfsemi Hofsins fer fram frá 14:00- 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

Sótt er um dvöl í félagsmiðstöðina Hofið á Rafrænni Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinunn Sif Sverrisdótttir forstöðumaður í síma 664-7774 eða á netfanginu: steinunn.sif.sverrisdottir@reykjavik.is eða Þórunn Þorsteinsdóttir, aðstoðarforstöðumaður á netfanginu thorunn.thorsteinsdottir@reykjavik.is eða í síma 664-7663

 

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Steinunn Sif Sverrisdóttir
  Steinunn Sif Sverrisdóttir Forstöðukona
 • Þórunn Þorsteinsdóttir
  Þórunn Þorsteinsdóttir Aðstoðarforstöðumaður
 • Freyja Mjöll Sörudóttir
  Freyja Mjöll Sörudóttir
  • Birta Þöll Kristjánsdóttir
   Birta Þöll Kristjánsdóttir
   • Gústaf Berg
    Gústaf Berg
    • Haukur Þórðarson
     Haukur Þórðarson
     • Klara Dögg Baldvinsdóttir
      Klara Dögg Baldvinsdóttir
      • Óðinn Þórarinsson
       Óðinn Þórarinsson
       • Sonja Pálsdóttir
        Sonja Pálsdóttir
        • Sveina Hjördís Helgudóttir
         Sveina Hjördís Helgudóttir
         • Anna María Ingibergsdóttir
          Anna María Ingibergsdóttir
          • Sóley Karen Sigurjónsdóttir
           Sóley Karen Sigurjónsdóttir
           • Mikael Rafn Línberg Steingrímsson
            Mikael Rafn Línberg Steingrímsson
            • Helga Sigrún Hermannsdóttir
             Helga Sigrún Hermannsdóttir
             • Ágúst Aron Ómarsson
              Ágúst Aron Ómarsson
              • Margrét Thorarensen
               Margrét Thorarensen
               Leiðarljós og gildi

               Í  Hofinu leggjum við áherslu á skipulagt starf í bland við frjálsan leik. Við leggjum áherslu á barna og unglinga lýðræði og höldum Hofsráðsfundi reglulega. Börnin og unglingarnir hafa þannig áhrif á það sem gert er í skipulögðu starfi í félagsmiðstöðinni. Aldursbil í Hofinu er breytt og tekið er tillits til þess í starfinu. Til dæmis eru sérstakir unglingaklúbbar.

               Aðgerðaráætlun

               Aðgerðaráætlun Hofsins 2017-2018

               Hofið er sértæk félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn í almennum grunnskólum. Markmið okkar er að bjóða uppá fjölbreytt tómstundarstarf þegar skóladegi þeirra lýkur.

               Við bjóðum uppá einstaklingsmiðaða þjónustu með mikla áherslu á virka þátttöku.  Við leggjum áherslu á að auka félagslegs færni og sjálfstæði í gegnum leiki og skipulagt starf. Við veitum börnunum og foreldrum þeirra góða og persónulega þjónustu.

               Framtíðarsýn

               • Efla innra starf og bjóða uppá fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga.
               • Auka virkni og áhuga á Hofsráðinu.
               • Eiga í góðum samskiptum við foreldra, skóla og ferðaþjónustu.
               • Halda uppi samheldnum og fjölbreyttum starfsmannahópi.

                

               Áhersluþættir í starfi

               • Lýðræði
               • Foreldrasamstarf
               • Lýðheilsa

                

               Lýðræði

                

               • Í Hofinu leggjum við mikla áherslu á lýðræði. Við höfum starfrækt Hofsráð sem er opið öllum sem sækja Hofið. Krakkarnir fá tækifæri til að koma með sínar hugmyndir og taka þannig virkan þátt í að skipuleggja starfið. Ráðið kemur með hugmyndir af klúbbastarfi og viðburðum og tekur þátt í að skipuleggja stærri viðburði.
               • Starfsfólk Hofsins er með virka hlustun og grípur þær hugmyndir sem börnin koma með og hjálpa þeim að hrinda þeim í framkvæmd.
               • Í Hofinu er hugmyndakassi þar sem börnin geta lagt inn hugmyndir sínar þegar þeim hentar.

                

               Foreldrasamstarf

               • Við leggjum áherslu á að eiga gott samstarf við foreldra.
               • Við mætum á þá samráðsfundi sem okkur er boðið á og sækjum eftir því að fá að mæta.
               • Við bjóðum foreldrum að hitta okkur að minnstakosti tvisvar á ári til þess að fara yfir einstaklingsáætlunargerð.
               • Frístundamiðstöðin Tjörnin er með Foreldraráð fyrir félagsmiðstöðvarnar. Foreldrar barna í Hofinu gefst tækifæri á að taka þátt í því.

                

               Lýðheilsa

               • Í Hofinu leggjum við áherslu á hollt mataræði.
               • Við leggjum líka áherslu á hreyfingu. Til dæmis notum við umhverfið í kring til þess að ganga.
               • Við eigum hlaupahjól og förum oft í hlaupahjólaferðir.
               • Við förum hreyfileiki bæði inni og úti.

                

               Gæði og fagmennska

               • Hofið leggur mikla áherslu á gæði og fagmennsku.
               • Mikil áhersla á hreinlæti og góðan frágang.
               • Starfmannahópurinn samanstendur af einstaklingum með ólíka reynslu, menntun og áhugamál og saman myndast góð heild.
               • Starfsfólk leggur metnað í klúbbastarf.
               • Höldum úti lokaða facebook hópa bæði fyrir starfsmenn og foreldra.
               • Erum með heimasíðu.
               • Góð samskipti við foreldra, skóla og ferðaþjónustu fatlaðra.
               • Starfsmannafundir eru annan hvern mánudag þar sem starfsfólk ræðir saman um hag barnana. hvað gengur vel og hvað megi gera betur og ýmis önnur mál sem koma upp.
               • Starfsmenn eru hvattir til að sækja ýmisskonar fræðslur og smiðjur sem tengjast starfinu.
               • Starfsmenn eru vel upplýstir um verkferla og trúnað
               • Verkferlar eru mikið ræddir til að tryggja það að við getum brugðist sem best við þegar upp koma erfið agamál. Reynslan hefur sýnt að það virkar best
               • Trúnaður er mikilvægur. Starfsfólk ræðir ekki um barn utan vinnutíma
               • Símanotkun er í lágmarki

                

               Ágúst: Lýðheilsa. útivera og hreyfing

               • í ágúst verður lögð áhersla á að vera úti í leikjum og fara í stuttar ferðir í kringum Hofið. Til dæmis fjöruferðir og hlaupahjólaferðir.

               Mikilvægar dagsetningar í ágúst:

               • 22. ágúst: Starfsdagur
               • 23. ágúst: Fyrsti dagur í vetrastarfi.

                

               September:  Lýðheilsa. Áhersla á útiveru og hreyfingu

               • í september verður lögð áhersla á að vera úti í leikjum og fara í stuttar ferðir í kringum Hofið. Til dæmis fjöruferðir og hlaupahjólaferðir.

                

               Október:  Sköpun.

               • í október leggjum við áherslu á sköpun. Sérstök áhersla verður á smíðaklúbb og aðra föndurklúbba.

                

               Mikilvægar dagsetningar í október

                

               • 19. október: Lokað í Hofinu vegna starfsdags
               • 20. október: Lokað í Hofinu vegna starfsdags
               • 23. október: Lokað í Hofinu vegna starfsdags

                

               Nóvember: Lýðræði

               Í nóvember leggjum við sérstaka áherslu á Lýðræði.   Við verðum með fræðslu um lýðræði og réttindi barna.

               Mikilvægar dagsetningar í nóvember

               • 3. nóvember: Hrekkjavökuball
               • 7. nóvember: Félagsmiðstöðvadagurinn. Foreldrakaffi

                

               Desember: Föndur og jólaundirbúningur.

               í desember leggjum við áherslu á föndur og jólaundirbúning.

               Það verða langir dagar í Hofinu þegar jólafrí er í skólum.

                

               Janúar: Sköpun.

               í janúar verður sérstök áhersla á að sköpun ýmiskonar. Sérstök áhersla verður á að nota ipada í að búa til stuttar myndir.

                

               Febrúar:  Vellíðan og heilsa.

               í febrúar verður sérstök áhersla á vellíðan og heilsu.  Lögð verður áhersla á hreyfingu og holla matargerð.

               Mikilvægar dagsetingar í febrúar.

               • 14. febrúar: Foreldrakaffi
               • 15. febrúar: Lokað í Hofinu vegna starfsdagas.
               • 16. febrúar: Lokað í Hofinu vegna starfsdags.

                

               Mars: Vinátta

               Sérstök áhersla á vináttu. Veðrum með vina viku þar sem við förum í leynivinaleik

               • Í mars verða langir dagar þegar páskafrí eru í skólum.

                

               Apríl:  Virðing.

               • Vinnum með hugtak mánaðarins virðingu.
               • Stefnum að því að halda árshátíðir í apríl. Dagsetningar auglýstar síðar.

                

               Maí: Útivera og hreyfing

               • Sérstök áhersla á útiveru og hreyfingu.

                

               Júní, júlí og ágúst:  Sumarstarf

               • Á sumrin leggjum við áherslu á hreyfingu og útivist. Dagskrár verða sendar út fyrir hverja viku í senn.

                

               Mikilvægar dagsetningar yfir sumartíma:

               • 7. júní: Starfsdagur.
               • 8. júní: Starfsdagur.
               • 11. júní: Fyrsti dagur í sumarstarfi
               • 23. júlí – 6.ágúst:  Sumarlokun
               Hofsráð

               Hofsráð er vettvangur barnanna til að ræða saman um starfið og koma sínum hugmyndum á framfæri og þannig áhrif á starfið.

               Eitt af markmiðum ráðsins er valdefla börnin með þeim hætti að þau fá æfingu í því að finna saman í hóp, taka tillit til skoðanir annarra og fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar.

               Hofsráðið fundar einu sinni í mánuði og ræðir um klúbbastarf og viðburði sem framundan eru eins og til dæmis árshátíð, unglingakvöld, spilaklúbbur og böll svo eitthvað sé nefnt.

               Opnunartímar

               Starfsemi Hofsins fer fram frá 14:00 – 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

               Contact Us

               We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

               Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt