Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin Frosti

Félagsmiðstöðin Frosti er ein af fimm félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af frístundamiðstöðinni Tjörninni. Frosti þjónustar börn og unglinga í 5.-10.bekk í Hagaskóla, Landakotsskóla, Grandaskóla, Melaskóla og Vesturbæjarskóla. Áhersla er lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu en félagsmiðstöðin heldur úti upplýsingasíðu á Facebook og sendir auk þess reglulega út fréttabréf til foreldra og forráðamanna í gegnum Mentor.

Félagsmiðstöðin er á tveimur stöðum. Starfið fyrir 5.-7.bekkinga fer fram í húsnæði Tjarnarinnar, Frostaskjóli 2 (sama húsi og KR). Starfið fyrir 8.-10.bekk fer að mestu fram aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar í kjallara Hagaskóla. 
Forstöðumaður Frosta er Stefán Gunnar Sigurðsson og aðstoðarforstöðumenn eru Brynja Helgadóttir og Kristín Björk Smáradóttir.
Hægt er að hafa samband við Frosta í gegnum netfangið
stefan.gunnar.sigurdsson@reykjavik.is og í síma 664-8209.

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Anton Emil Albertsson
  Anton Emil Albertsson frístundaleiðbeinandi
  • Eiríkur Ari Sigríðarson
   Eiríkur Ari Sigríðarson frístundaleiðbeinandi
   • Ólöf Kristjánsdóttir
    Ólöf Kristjánsdóttir frístundaleiðbeinandi
    • Yrsa Ósk Finnbogadóttir
     Yrsa Ósk Finnbogadóttir frístundaleiðbeinandi
     • Alexis Örn Garcia
      Alexis Örn Garcia frístundaleiðbeinandi
      • Sindri Dýrason
       Sindri Dýrason frístundaleiðbeinandi
       • Rúnar Örn Jóhönnu Marinósson
        Rúnar Örn Jóhönnu Marinósson Frístundaleiðbeinandi
        • Brynja Helgadóttir
         Brynja Helgadóttir Aðstoðarforstöðumaður
        • Kári Eldjárn Þorsteinsson
         Kári Eldjárn Þorsteinsson frístundaleiðbeinandi
         • Kristín Dóra Ólafsdóttir
          Kristín Dóra Ólafsdóttir frístundaleiðbeinandi
          • Þórður Jörundsson
           Þórður Jörundsson Frístundaleiðbeinandi
           • Kristín Björk Smáradóttir
            Kristín Björk Smáradóttir Aðstoðarforstöðumaður
           • Stefán Gunnar Sigurðsson
            Stefán Gunnar Sigurðsson Forstöðumaður
           Leiðarljós og gildi

           Markmið

           Markmið félagsmiðstöðvarinnar Frosta er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

           Aðgerðaráætlun

           Aðgerðaráætlun Frosta 2018-2019

            

           Inngangur

           Félagsmiðstöðin Frosti heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

           Frosti þjónustar börn á aldrinum 10-16 ára í Vesturbæ og fer starfsemin fram í kjallara Hagaskóla og húsnæði frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar.

           Forstöðumaður er Stefán Gunnar Sigurðsson og aðstoðarforstöðumenn eru Brynja Helgadóttir og Kristín Björk Smáradóttir. Starfsmenn eru samtals 11 talsins með fjölbreytta menntun.

           Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2018-2019 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2018 og gildir til 31. ágúst 2019.

           Frosti fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

           Aðgerðaráætlun hverrar starfseiningar er sett upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

            

            

           Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

            

           Leiðarljós

           Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

            

           Hlutverk og framtíðarsýn

           Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

            

           Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

            

           Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

           Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

            

            

           Gildi

           Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

           Umhyggja –  okkur er ekki sama!

           Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

            

           Umbótaþættir og áhersluatriði

           Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

           • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur (Dæmi úr starfi Frosta: Gáran tímarit, Roleplay-klúbbur Frosta)
           • Verk-, tækni og listnám (Dæmi úr starfi Frosta: Amicos non ficta, Dragkvöld, Stíll, tie-dye, slímgerð og fleiri skapandi viðburðir)
           • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi (Dæmi úr starfi Frosta: dagskrárgerð, jafnréttisfélagið Ronja, fræðslur, nemendaráð, viðburðanefndir)
           • Fjölmenning (Dæmi úr starfi Frosta: spil og leikir án orða, fjölmenningarvika, samstarf innan skóla, foreldrapóstar á ensku)

            

           Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

           • Lýðræði (Dæmi úr starfi Frosta: dagskrárgerð, nemendaráð, félagsmiðstöðvaval, nefndir, hugmyndasöfnun gegnum samfélagsmiðla)
           • Lýðheilsa (Dæmi úr starfi Frosta: staðan kortlögð með námsráðgjafa varðandi líðan og félagstengsl, útivera, hreyfing, hollir valkostir í veitingum)
           • Foreldrasamstarf (Dæmi úr starfi Frosta: félagsmiðstöðvadagurinn, foreldraviðtöl, foreldraráð, foreldrafræðslur og hvatning til samstarfs)

            

           Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

           • Sjálfmynd (Dæmi úr starfi Frosta: Ronja, Gáran, einstaklingssamtöl, Trúnókvöld, umræður)
           • Umhyggja (Dæmi úr starfi Frosta: Trúnó, hægt að fá samtal við starfsfólk ef eitthvað bjátar á, foreldrasamskipti, markviss hlýja og umhyggja í samskiptum, viðvera í graut til að kynnast fleirum)
           • Félagsfærni (Dæmi úr starfi Frosta: klúbbar og hópar, speedfriending, ferðalög, leiðbeina markviss með jákvæð samskipti, fordómafull og niðrandi orðræða stöðvuð strax og unnið með)
           • Virkni og þátttaka (Dæmi úr starfi Frosta: Tikk-umbunarkerfi, kortlagning hópsins og vinna út frá því, dagskrárgerð, hópa- og klúbbastarf fyrir mismunandi áhugamál og styrkleika, gagnvirkt pepp á samfélagsmiðlum)

            

           Aðgerðaráætlun 2018-2019

            

           Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst
           Ágúst:

           • Undirbúningur tómstunda- og félagsmálafræði
           • ágúst: Skólasetningar
           • ágúst: Fyrsta opnun félagsmiðstöðvarinnar Frosta
           • Auglýsa í drullumallsnefnd
           • Ákveða landsmótshóp
           • Setja niður fundi með skólastjórnendum.
           • Setja niður fundi með námsráðgjafa og iðjuþjálfa
           • ágúst: 10-12 ára starf Frosta hefst
           • ágúst: Starfsdagsferð með starfsmannahópinn

           September:

           • Ákveða dagsetningu fyrir gistinótt
           • Hefja vinnu með þróunarstyrk
           • Hefja störf með Roleplayklúbbi Frosta
           • Hefja samstarf með Vesturbæjarskóla, Grandaskóla, Landakotsskóla og Melaskóla
           • Kosningar í nemendaráð
           • Starfsdagar Samfés 13.-14. Sept (stjórnendur)
           • Haustball Hagaskóla/Frosta
           • -21. sept: Samræmdpróf hjá 7.bekk
           • – 28. sept: Tjarnarleikarnir (Tjarnarball)

           Október:

           • okt: Hagaskóli 60 ára og Gott mál
           • -7. okt: Landsmót Samfés á Selfossi
           • , 19. og 22. okt: Vetrarfrí
           • Gistinótt Frosta – rafmagnslaus nótt?.
           • okt: Starfsdagur Frosta – lokað á opnunum
           • -26. okt: Tónlistarvika Tjarnarinnar (100&1 + GB)
           • Halloween-böll

           Nóvember:

           • nóv: Starfsdagur
           • nóv: foreldraviðtöl
           • nóv: Baráttudagur gegn einelti
           • 6. og 7. nóv: Skrekkur: Undanúrslit
           • nóv: úrslitakvöld Skrekks
           • nóv: Félagsmiðstöðvadagurinn
           • nóv: Rímnaflæði
           • Skráning í skíðaferð + 8bekkjarferð.
           • nóv: Dagur mannréttinda barna

           Desember:

           • Greiða staðfestingargjald fyrir skíðaferð + 8.bekkjarferð.
           • Jóladagatal Frosta. (snapchatleikur?)
           • Friðarkaffi, jólagleði innflytjenda.
           • Jólavika nemendaráðs.
           • Jólaball.
           • Jólafrí Hagaskóla 19. des – 3. janúar (starfsdagur 3. janúar)

           Janúar:

           • jan: Starfsdagur unglingastarfs
           • jan: Þrettándahátíð Vesturbæjar
           • jan: Samfés-Con
           • jan: Söngkeppni Tjarnarinnar (Umsjá: Frosti)
           • Samfés-Con.
           • Huga að Nýársballi.
           • Fjölmenningarvika.
           • bekkjarferð mögulega 18.jan.
           • jan: Foreldraviðtöl

           Febrúar:

           • feb: Danskeppni Samfés
           • feb: Stíll
           • feb: Árshátíð Hagaskóla 7.feb.
           • feb: skráning á lokakeppni Samfés hefst.
           • Skráning keppenda í söngkeppni Samfés
           • Skíðaferð Frosta 15.-16.feb?
           • Hagó-Való.
           • -26. feb: Vetrarfrí

           Mars:

           • mars: Bolludagur
           • mars: Sprengidagur
           • mars: Öskudagur
           • 14. mars: Samræmd próf hjá 9.bekk.
           • mars: Samfestingurinn Söngkeppni Samfés
           • mars Borðtennis-, pool- og fótboltaspilsmót Samfés
           • mars: Söngkeppni Samfés

           Apríl:

           • -12. apríl: Aðalfundur Samfés
           • -23. apríl: Páskafrí
           • apríl: starfsdagur
           • apríl: Sumardagurinn fyrsti
           • apríl – 5. maí: Barnamenningarhátíð (Drullumall)

           Maí:

           • Maí: barnamenningarhátíð
           • Spurningakeppni Tjarnarinnar (100&1 + GB)
           • Skötuveislan
           • Auglýsa lausar stöður
           • Skráning í sumarsmiðjur.
           • maí: Höfuð í bleyti
           • Lokaball

           Júní:

           • Útskrift 10. bekkjar
           • júní: Skólaslit
           • Sumarstarf hefst
           • Streetballveisla á Klambratúni. (Umsjá: Frosti)
           • Útilega Tjarnarinnar fyrir 10-12 ára starf

           Júlí:

           • Útilega Tjarnarinnar fyrir 13-16 ára
           • Sumarfrí starfsfólks
           Nemendaráð

           Nemendaráð

           Sameiginlegt nemendaráð félagsmiðstöðvarinnar Frosta og Hagaskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins og halda þeir meðal annars utan um viðburði í skólanum og félagsmiðstöðinni í hverjum mánuði.

           Opnunartímar

            5. bekkur

           miðvikudagar kl. 17:00-18:30

            6. bekkur

           þriðjudagar 17:00-18:30

           7. bekkur

           fimmtudagar 17:00-18:30

           8.-10. bekkur

            Mánudagar: 14:00-16:30 og 19:30-22:00
           Þriðjudagar: 19:30-22:00 (bara 10. bekkur)
           Miðvikudagar: 19:30-22:00
           Föstudagar: 19:30-22:00

           Contact Us

           We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

           Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt