Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin 105

Félagsmiðstöðin 105 er ein af fimm félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af Tjörninni, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.
Félagsmiðstöðin vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur Háteigsskóla. Einnig er áhersla lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga á því að kynna sér starfsemi okkar. Félagsmiðstöðin er staðsett í  Háteigsskóla.
Forstöðumaður 105 er Bergþóra Sveinsdóttir. Hægt er að hafa samband við 105 í gegnum netfangið bergthora.sveinsdottir@reykjavik.is og í síma 693-4656. Aðstoðarforstöðumaður er Kristófer Jónsson, einnig er hægt að hafa samband í gegnum netfangið kristofer.jonsson@reykjavik.is og í síma 664-8166.

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Bergþóra Sveinsdóttir
  Bergþóra Sveinsdóttir Forstöðumaður
 • Kristófer Jónsson
  Kristófer Jónsson Aðstoðarforstöðumaður
 • Katrín Sigríður Júlíu Steingrímsdóttir
  Katrín Sigríður Júlíu Steingrímsdóttir frístundaleiðbeinandi
  • Margrét Ásdís Björnsdóttir
   Margrét Ásdís Björnsdóttir frístundaráðgjafi
   • Helena Björk Bjarkadóttir
    Helena Björk Bjarkadóttir frístundaleiðbeinandi
    • Torfi Sigurðarson
     Torfi Sigurðarson frístundaleiðbeinandi
     Leiðarljós og gildi

     Markmið

     Markmið félagsmiðstöðvarinnar 100og5 er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

     Aðgerðaráætlun

     Aðgerðaráætlun  105  2018 – 2019

     Aðsetur félagsmiðstöðvar:  Háteigsskóli

     Fjöldi á miðstigi: 136

     Fjöldi á unglingastigi: 139

     Forstöðumaður: Bergþóra Sveinsdóttir 

     Netfang: bergthora.sveinsdottir@reykjavik.is 

     Aðstoðarforstöðumaður: Kristófer Jónsson

     Netfang: kristofer.jonsson@reykjavik.is

     Inngangur

     Félagsmiðstöðin 105 heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

     Félagsmiðstöðin 105 þjónustar börn á aldrinum í Miðborginni og er staðsett í Háteigsskóla.

     Forstöðumaður er Bergþóra Sveinsdóttir og aðstoðarforstöðumaður er Kristófer Jónsson. Starfsmenn eru fjórir með fjölbreytta menntun.

     Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2018-2019 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2018 og gildir til 31. ágúst 2019.

     Félagsmiðstöðin 105 fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

     Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

     Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

     Leiðarljós

     Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

     Hlutverk og framtíðarsýn

     Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

     Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

     Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

     Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

     Gildi

     Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

     Umhyggja –  okkur er ekki sama!

     Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

     Umbótaþættir og áhersluatriði

     Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

     • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur (Spil, auglýsingagerð og viðburðastjórnun)
     • Verk-, tækni og listnám (Stíll, slímgerð, bakstur og matargerð, tónlistar- og sketsagerð)
     • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi (Dagskrágerð, Femínistafélag HTX og 105, fræðslur)
     • Fjölmenning (Foreldrapóstar og fréttabréf á ensku)

     Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

     • Lýðræði (Hugmyndavinna og dagskrágerð í gegnum samfélagsmiðla og á opnunum, 105 ráð og litla 105 ráð)
     • Lýðheilsa (Nemendaverndarráðsfundir, vikulegir fundir með skólastjóra, kortleggja félagsleg tengsl, útivera)
     • Foreldrasamstarf (Reglulegir upplýsingapóstar, foreldraráð Félagsmiðstöðvanna, samráð við foreldrafélag skólans, félagsmiðstöðvadagurinn)

     Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

     • Sjálfmynd (Trúnókvöld, grípa umræður, stuðningur, hvatning og áhugi frá starfsfólki, fræðslur)
     • Umhyggja (Regluleg samtöl starfsfólks við unglinga, viðvera á skólatíma og vera þannig til staðar, umhyggja í samskiptum)
     • Félagsfærni (Ferðalög, skipulagning og þátttaka fyrir viðburði, hópastarf)
     • Virkni og þátttaka (Mætingarstig, dagskrágerð, kosningar í gegnum samfélagsmiðla, hvatning við framkvæmd á hugmyndum varðandi opnanir, 105 ráð og litla 105 ráð)

     Aðgerðaráætlun 2018-2019

     Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

     Tímalína 105 veturinn 2018-2019.

     Ágúst

     • Stjórnendur 105 mæta aftur til starfa (17. – 19. ágúst)
     • Skólasetning 22. ágúst
     • Fyrsti vinnudagur hlutastarfsfólks/starfsdagur ágúst
     • opnun félagsmiðstöðvar 22. ágúst
     • Festa niður vikulega fundi með skólastjórnendum og öðrum samstarfsaðilum
     • Fá á hreint hvenær stigsfundir eru hjá kennurum
     • Vera virkari þátttakandi í móttökuteymi Háteigsskóla
     • Setja niður nemendaverndarráðsfundi í samstarfi við skóla og unglingaráðgjafa þjónustumiðstöðvar. Forstöðumaður hefur mætt mánaðarlega liðinn vetur.
     • Staðfesta í samráði við skóla hvenær nemendaráðsfundir eru í stundatöflu
     • Ákveða landsmótshóp
     • Starfsdagsferð 31. ágúst – 1. september

     September

     • Kosningar í nefndir í Háteigsskóla
     • Starfsdagar Samfés 13. – 14. september
     • Opnunarball (skólaviðburður)
     • Samræmd próf hjá 7. bekk 20. og 21. september
     • Tjarnarleikarnir 24., 26., og 28. september Ábyrgð:105
     • Hefja vinnu með þróunarstyrki – markmiðasetning
     • Ákveða dagsetningu fyrir gistinótt

     Október

     • Landsmót Samfés 5. – 7. október (4-6 unglingar)
     • Foreldraviðtöl 9. október
     • 9. og 10. bekkjarkvöld
     • Halloween ball (skólaviðburður)
     • Vetrarfrí 18., 19. og 22. október
     • Tónlistarvika Tjarnarinnar 23. – 26. október Ábyrgð: 100og1, GB

     Nóvember

     • Skrekkur: Undanúrslit 5., 6., og 7., nóv og úrslitakvöld 12. nóv
     • Baráttudagur gegn einelti 8. nóvember
     • Félagsmiðstöðvadagurinn 14. nóvember
     • Rímnaflæði 16. nóvember
     • Mannréttindadagur barna 20. nóvember
     • Skráning í skíðaferð

     Desember

     • Borga staðfestingargjald í skíðaferð
     • Jólaball (skólaviðburður)
     • Friðarkaffi (seinasta vikan fyrir jól)
     • Jólafrí í Háteigsskóla 19. desember – 3. janúar

     Janúar

     • Starfsdagur 2. janúar
     • Samfés-Con 11. janúar
     • Nýársball (skólaviðburður)
     • Söngkeppni Tjarnarinnar 25. jan Ábyrgð: Frosti

     Febrúar

     • febrúar Danskeppni Samfés
     • febrúar Stíll – Hönnunarkeppni Samfés
     • Foreldraviðtöl 5. febrúar
     • febrúar – Skráning keppenda í Söngkeppni Samfés hefst
     • Valentínusarball (skólaviðburður)
     • Vetrarfrí 25. – 26. febrúar

     Mars

     • Skíðaferð 105, 100og1 og Gleðibankans 1. – 2. mars
     • Bolludagur, Sprengidagur og Öskudagur 4., 5., og 6. mars
     • Samræmd próf hjá 9. bekk 12. – 14. mars
     • Samfestingurinn 22. mars
     • Söngkeppni og Leikjamót Samfés 23. mars

     Apríl

     • Árshátíð 10. apríl
     • Aðalfundur Samfés 11. – 12 . apríl
     • Barnamenningarhátíð 9. – 14. apríl
     • Páskafrí 15. – 23. apríl
     • Sumardagurinn fyrsti 25. apríl

     Maí

     • 8. 9. kosningaball (skólaviðburður)
     • bekkjarkvöld
     • Lokaball (skólaviðburður)
     • Skötuveislan
     • Auglýsa lausar stöður
     • Skráning í sumarsmiðjur

     Júní

     • Útskrift úr HTX 7. júní
     • Sumarstarf hefst
     • Streetballveisla Tjarnarinnar á Klambratúni
     • Útilega Tjarninnar fyrir 10 – 12 ára

     Júlí

     • Sumarstarf
     • Útilega Tjarnarinnar fyrir 13 – 16 ára
     Nemendaráð

     Nemendaráð

     Sameiginlegt Nemendaráð félgasmiðstöðvarinnar 105 og Háteigsskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu félagsstarfskennara í skólanum og kemur forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar inn sem stuðningur ásamt starfsfólki.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins.

     Opnunartímar

     5. bekkur

     mánudagar kl. 15:30-17:00

     6. bekkur

     miðvikudagar kl. 15:30-17:00

     7. bekkur

     miðvikudagar kl. 17:00 – 18:30

     10-12 ára smiðjur

     Föstudaga kl. 17:00 – 18:30

     8.-10. bekkur

      Mánudagar: 19:30-22:00
     Þriðjudagar: 14:30-17:00
     Miðvikudagar: 19:30-22:00
     Föstudagar: 19:30-22:00

     Contact Us

     We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

     Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt