Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin 100og1

Félagsmiðstöðin 100og1 er ein af sex félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af Tjörninni, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.

Félagsmiðstöðin vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur Austurbæjarskóla. Einnig er áhersla lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga á því að kynna sér starfsemi okkar.

Um 100og1

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Jessý Rún Jónsdóttir
  Jessý Rún Jónsdóttir frístundaleiðbeinandi
  • Hrefna Þórarinsdóttir
   Hrefna Þórarinsdóttir Aðstoðarforstöðukona
   • Friðmey Jónsdóttir
    Friðmey Jónsdóttir Forstöðukona
    • Erna Kanema Mashinkila
     Erna Kanema Mashinkila Frístundaleiðbeinandi
     • Katla Ársælsdóttir
      Katla Ársælsdóttir Frístundaleiðbeinandi
      • Svana Þorgeirsdóttir
       Svana Þorgeirsdóttir Frístundaleiðbeinandi
       • Eva Halldóra
        Eva Halldóra Forstöðukona
        • Sigrún Soffía Halldórsdóttir
         Sigrún Soffía Halldórsdóttir Frístundaleiðbeinandi
         • Baldvin Flóki Bjarnason
          Baldvin Flóki Bjarnason Frístundaleiðbeinandi
          • Ýmir Gíslason
           Ýmir Gíslason Frístundaleiðbeinandi
           Leiðarljós og gildi

           Markmið félagsmiðstöðvarinnar 100og1 er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

           Aðgerðaráætlun

           Aðgerðaráætlun 100og1 2018-2019

            

           Inngangur

           Félagsmiðstöðin 100og1 heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

           Félagsmiðstöðin 100og1 þjónustar börn á aldrinum 10-15 ára  í Miðborginni og er staðsett í Spennistöðinni við Austurbæjarskóla.

           Forstöðumaður er Friðmey Jónsdóttir og aðstoðarforstöðumaður er Hrefna Þórarinsdóttir. Starfsmenn eru 6 margir með fjölbreytta menntun.

           Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2018-2019 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2018 og gildir til 31. ágúst 2019.

           Félagsmiðstöðin 100og1  fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

           Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

            

            

           Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

            

           Leiðarljós

           Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

            

           Hlutverk og framtíðarsýn

           Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

            

           Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

            

           Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

           Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

            

            

           Gildi

           Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

           Umhyggja –  okkur er ekki sama!

           Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

            

            

            

           Umbótaþættir og áhersluatriði

           Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

           • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
           • Verk-, tækni og listnám
           • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
           • Fjölmenning

            

           Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

           • Lýðræði (Dagskrágerð, nemendaráð)
           • Lýðheilsa (fræðsla)
           • Foreldrasamstarf (foreldragrúbbur á facebook, foreldrráð Tjarnarinnar og aukið samstarf við Foreldrafélag Austurbæjarskóla)

            

           Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

           • Sjálfmynd
           • Umhyggja
           • Félagsfærni
           • Virkni og þátttaka

            

           Aðgerðaráætlun 2018-2019

            

           Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

            

           Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

            

           Ágúst:

           • Stjórnendur mæta til starfa: 17.ágúst.
           • 20. ágúst: Starfsdagur starfsfólk.
           • 22. ágúst: Skólasetning.
           • 24. ágúst: Fyrsta opnun.
           • 27. ágúst : Starf í 10-12 hefst.
           • Setja niður fasta fundi fyrir veturinn með félagsstarfskennara, námsráðgjafa, skólastjórnendum og verkefnastjóra unglingadeildar.
           • Ákveða Landsmótshóp.

           September:

           • Hefja vinnu með þróunarstyrkinn.
           • ágúst Starfsdagsferð með starfsmannahópinn.
           • 13.-14. september – Starfsdagar Samfés.
           • Starfsdagur Nemendaráðs.
           • Fyrsta ballið.
           • Ákveða dagsetningu fyrir gistinótt.
           • Hefja fjáröflun fyrir Landsmót Samfés.
           • 20.-21.september: Samræmd próf í 7.bekk
           • 24.-28. september: Tjarnarleikarnir (Landsmótshópur sér um skipulag)

           Október

           • 1. október: Foreldraviðtöl inn í skóla.
           • 5.-7.október: Landsmót Samfés á Selfossi.
           • 18.,19. og 22 október: Vetrarfrí.
           • 22. október: starfsdagur 100og1 – lokað á opnunum.

           Nóvember:

           • 2. nóvember: Starfsdagur í Austó.
           • 8. nóvember: Baráttudagur gegn einelti.
           • 5., 6.og 7.nóvember: Undanúrslitarkvöld Skrekkur.
           • 12. nóvember:Úrslitakvöld Skrekkur.
           • 14. nóvember: Félagsmiðstöðvadagurinn.
           • 16. nóvember: Rímnaflæði.
           • 20. nóvember: Dagur mannréttinda barna.
           • Skráning í skíðaferð hefst.

           Desember:

           • 1. desember: auglýsa skráningu í skíðaferð.
           • 12. desember Jólaball.
           • 17. – 21. desember: Góðgerðadagur 100og1: Jól í skókassa.
           • 19. desember: Jólaskemmtanir inn í skóla.
           • 20. desember – 2.janúar: Jólafrí í Austurbæjarskóla.
           • Viðhorfskannanir á foreldra, unglinga og börn í gegnum mentor.

           Janúar

           • 2. janúar: Starfsdagur unglingastarfs.
           • 3. janúar: Starfsdagur í Austó.
           • 11. janúar: Samfés Con.
           • 11. janúar: Síðasti dagur til að greiða staðfestingagjald í Skíðaferð.
           • 20. janúar: Skila leyfisbréfi fyrir skíðaferð og greiða fyrir skíðaferðina.
           • 25. janúar: Söngkeppni Tjarnarinnar.

           Febrúar

           • 1. febrúar: Danskeppni Samfés.
           • 2. febrúar: Stíll – Hönnunarkeppni.
           • 5. febrúar: Foreldraviðtöl inn í skóla.
           • 11. febrúar: skráning á lokakeppni Söngkeppni Samfés hefst.
           • 15.-16. febrúar: Skíðaferð.
           • 25.- 26 febrúar: Vetrarfrí.

           Mars:

           • 6. mars: öskudagur.
           • 12. – 14. mars: Samræmdpróf 9.bekkur.
           • 20. mars: starfsdagur Austó.
           • 22. mars: Samfestingurinn.
           • 23. mars: Söngkeppni Samfés.
           • 23. mars: Borðtennis- , pool og fótboltaspilsmót Samfés.

           Apríl:

           • 11. – 12.apríl: Aðalfundur Samfés (Djúpivogur).
           • 15. apríl – 23.apríl: Páskafrí.
           • 25. apríl: Sumardagurinn fyrsti.
           • 30. apríl: Barnamenningarhátíð (Drullumall).

           Maí:

           • 5. maí: Barnamenningarhátíð.
           • Spurningarkeppni Tjarnarinnar (ábyrgð GB+ 100og1).
           • Kjósa í nemendaráð fyrir næsta ár.
           • 22. maí: Lokaball.

           Júní:

           • 1. júní: Vorhátíð Austó.
           • 6. júní: útskrift 10.bekkur.
           • 7. júní: Skólaslit.
           • Streetball Tjarnarinnar.
           • Sumarstarf hefst.
           • útilega 10-12 ára starf.

           Júlí:

           • Útilega unglingastarf.
           • Sumarfrí starfsfólk.
           Ytra mat

            Umbótaáætlun – 100og1

           Ytra mat – 100og1

           Stjörnur eru gefnar fyrir þá hluti sem matsnefnd finnst skara sérstaklega framúr og þykir til eftirbreytni. 100og1 fékk þrjár stjörnur fyrir þessi viðmið:

           • Dagskrá er kynnt börnum, unglingum, foreldrum og starfsfólki (s.s með tölvupósti, á samfélagsmiðlum og/eða kynningarfundum.
           • Í starfi félagsmiðstöðvarinnar er lögð áhersla á að efla umhyggju
           • Aðferðir til að efla barna- og unglingalýðræði eru nýttar í starfinu, s.s með hugmyndakössum, skipulögðum fundum og ráðum þar sem börn og unglingar eru virkir þátttakendur í umræðu og hugmyndavinnu.
           Nemendaráð

           Nemendaráð

           Sameiginlegt Nemendaráð félgasmiðstöðvarinnar 100og1 og Austurbæjarskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins og sem sjá þeir meðal annars um að ræða málefni sem varða unglinganna  og halda utan um viðburði í félagsmiðstöðinni í hverjum mánuði.

            

           starfsreglur nemendaraðs

           Opnunartímar

            5. bekkur

           mánudagar kl. 14:30-16:00

            6. bekkur

           þriðjudagar kl. 17:00-18:30

           7. bekkur

           miðvikudagar kl. 17:00-18:30

           8.-10. bekkur

            Mánudagar: 19:30-22:00
           Þriðjudagar: 14:30-16:30
           Miðvikudagar: 19:30-22:00
           Föstudagar : 19:30-22:00

           Contact Us

           We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

           Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt