Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin 100og1

Félagsmiðstöðin 100og1 er ein af sex félagsmiðstöðvum í Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ sem starfrækt er af Tjörninni, frístundamiðstöð. Markhópurinn er börn og unglingar í 5.-10.bekk.

Félagsmiðstöðin vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur Austurbæjarskóla. Einnig er áhersla lögð á samvinnu við foreldra/forráðamenn í hverfinu. Félagsmiðstöðin er opin öllum þeim sem hafa áhuga á því að kynna sér starfsemi okkar.

Um 100og1

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Jessý Rún Jónsdóttir
  Jessý Rún Jónsdóttir frístundaleiðbeinandi
  • Hrefna Þórarinsdóttir
   Hrefna Þórarinsdóttir Aðstoðarforstöðukona
   • Friðmey Jónsdóttir
    Friðmey Jónsdóttir Forstöðukona
    • Erna Kanema Mashinkila
     Erna Kanema Mashinkila Frístundaleiðbeinandi
     • Katla Ársælsdóttir
      Katla Ársælsdóttir Frístundaleiðbeinandi
      • Svana Þorgeirsdóttir
       Svana Þorgeirsdóttir Frístundaleiðbeinandi
       • Sigrún Soffía Halldórsdóttir
        Sigrún Soffía Halldórsdóttir Frístundaleiðbeinandi
        • Bjarki Þórðarson
         Bjarki Þórðarson Frístundaleiðbeinandi
         • Þórhildur Elínardóttir Magnúsardóttir
          Þórhildur Elínardóttir Magnúsardóttir Frístundaleiðbeinandi
          Leiðarljós og gildi

          Markmið félagsmiðstöðvarinnar 100og1 er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

          Aðgerðaráætlun

          Aðgerðaráætlun 100og1 2018-2019

           

          Inngangur

          Félagsmiðstöðin 100og1 heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

          Félagsmiðstöðin 100og1 þjónustar börn á aldrinum 10-15 ára  í Miðborginni og er staðsett í Spennistöðinni við Austurbæjarskóla.

          Forstöðumaður er Friðmey Jónsdóttir og aðstoðarforstöðumaður er Hrefna Þórarinsdóttir. Starfsmenn eru 6 margir með fjölbreytta menntun.

          Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2018-2019 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2018 og gildir til 31. ágúst 2019.

          Félagsmiðstöðin 100og1  fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

          Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

           

           

          Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

           

          Leiðarljós

          Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

           

          Hlutverk og framtíðarsýn

          Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

           

          Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

           

          Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

          Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

           

           

          Gildi

          Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

          Umhyggja –  okkur er ekki sama!

          Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

           

           

           

          Umbótaþættir og áhersluatriði

          Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

          • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
          • Verk-, tækni og listnám
          • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
          • Fjölmenning

           

          Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

          • Lýðræði (Dagskrágerð, nemendaráð)
          • Lýðheilsa (fræðsla)
          • Foreldrasamstarf (foreldragrúbbur á facebook, foreldrráð Tjarnarinnar og aukið samstarf við Foreldrafélag Austurbæjarskóla)

           

          Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

          • Sjálfmynd
          • Umhyggja
          • Félagsfærni
          • Virkni og þátttaka

           

          Aðgerðaráætlun 2018-2019

           

          Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

           

          Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

           

          Ágúst:

          • Stjórnendur mæta til starfa: 15.ágúst
          • ágúst: Ákveða landsmótshóp.
          • ágúst: Starfsdagur starfsfólks.
          • ágúst: Skólasetning.
          • ágúst: Starf hefst
          • ágúst: Fyrsta kvöldopnun.
          • ágúst: 10-12 ára starf hefst.

          September:

          • september: Ákveða dag fyrir gistinótt
          • september: Starfsdagsferð starfsmanna.
          • Hefja vinnu með þróunarstyrkinn – Ég er mikilvæg.
          • september: Starfsdagur Nemendaráðs.
          • -13. september – Starfsdagar Samfés.
          • 12-13 september: Samræmd próf 7 bekkur
          • -28. september: 8.bekkjarferðin.
          • Fyrsta ballið.
          • Hefja fjáröflun fyrir Landsmót Samfés.
          • -20.september: Samræmd próf í 7.bekk.
          • sept: Tjarnarball (Landsmótsfarar skipuleggja).
          • sept: 8. bekkjarferð

          Október

          • október: Foreldraviðtöl inn í skóla
          • -6.október: Landsmót Samfés.
          • -18. október: Hinsegin vika Tjarnarninnar (aðstoðarforstöðumenn).
          • 25. og 28 október: Vetrarfrí skóla.
           24.október: Fjölskylduhátíð (unglingastarf)
          • október: starfsdagur 100og1.
          • október: vetrarfrí
          • Gistinótt: Skráning og greiða staðfestingargjald.
          • október: Hrekkjavaka.

          Nóvember:

          • 5. og 6.nóvember: Undanúrslitarkvöld Skrekks.
          • nóvember: Starfsdagur í Austurbæjarskóla.
          • nóvember: Baráttudagur gegn einelti.
          • nóvember: Úrslitakvöld Skrekks.
          • nóvember: Félagsmiðstöðvadagurinn.
          • nóvember: Rímnaflæði
          • nóvember: Dagur mannréttinda barna.
          • Gistinótt.
          • Skráning og fjáröflun fyrir skíðaferð/menningarferð hefst.
          • nóvember: Tjörnin hefur hæfileika.

          Desember:

          • -6. desember: Staðfestingargjald fyrir skíðaferð/menningarferð.
          • desember: Viðhorfskannanir á foreldra, unglinga og börn í gegnum mentor.
          • Jólaball.
          • desember: jólagleði starfsmanna.
          • desember: Góðgerðadagur Tjarnarinnar.
          • desember: Jólaskemmtanir inn í skóla.
          • desember 3.janúar: Jólafrí í Austurbæjarskóla.

          Janúar

          • janúar: Starfsdagur unglingastarfs.
          • janúar Innra mat.
          • jan Samfés Con.
          • janúar: Söngkeppni Tjarnarinnar.
          • janúar: Danskeppni.

          Febrúar

          • febrúar: Stíll – Hönnunarkeppni.
          • febrúar: Starfsþróunarsamtöl hefjast
          • febrúar: Foreldraviðtöl inn í skóla.
          • 7 febrúar: Skíðaferð/menningarferð.
          • Árshátíð Austurbæjarskóla og 100og1.
          • febrúar: bolludagur, 25.febrúar: sprengidagur, 26. öskudagur.
          • febrúar- 2. mars: Vetrarfrí.
          • febrúar: Starfsdagur starfsfólks.

           

          Mars:

          • mars: Vetrarfrí
          • – 12. mars: Samræmd próf 9.bekkur.
          • mars: Samfestingurinn.
          • mars: Söngkeppni Samfés.
          • mars: Borðtennis- , pool og fótboltaspilsmót Samfés.

           

          Apríl:

          • apríl-14.apríl: Páskafrí
          • apríl: starfsdagur Austurbæjarskóla.
          • apríl: Aðalfundur Samfés.
          • -26. apríl: Barnamenningarhátíð Taktlaus tónlistarvika Tjarnarinnar (ábyrgð GB + 100og1)
          • -26. apríl: Hæfileikarnir.
          • apríl: Sumardagurinn fyrsti

          Maí:

          • maí: Baráttudagur verkalýðsins
          • maí: Viðhorfskannanir á börn, unglinga og foreldra.
          • -10.maí: Rafíþróttamót Samfés.
          • maí: Uppstigningardagur

          Júní:

          • júní: 2 í hvítasunnu
          • júní: Streetball Tjarnarinnar.
          • júní: útskrift 10.bekkur.
          • júní: Skólaslit.
          • júní: Sumarstarf hefst.
          • ?.júní: Vorhátíð Austurbæjarskóla.

           

          Júlí:

          • 6.júlí: Dagsferð 10-12 ára starfsins.
          • 9.júlí: Útilega unglingastarf.
          • 13.júlí: Sumarfrí starfsfólk
          Ytra mat

           Umbótaáætlun – 100og1

          Ytra mat – 100og1

          Stjörnur eru gefnar fyrir þá hluti sem matsnefnd finnst skara sérstaklega framúr og þykir til eftirbreytni. 100og1 fékk þrjár stjörnur fyrir þessi viðmið:

          • Dagskrá er kynnt börnum, unglingum, foreldrum og starfsfólki (s.s með tölvupósti, á samfélagsmiðlum og/eða kynningarfundum.
          • Í starfi félagsmiðstöðvarinnar er lögð áhersla á að efla umhyggju
          • Aðferðir til að efla barna- og unglingalýðræði eru nýttar í starfinu, s.s með hugmyndakössum, skipulögðum fundum og ráðum þar sem börn og unglingar eru virkir þátttakendur í umræðu og hugmyndavinnu.
          Nemendaráð

          Nemendaráð

          Sameiginlegt Nemendaráð félgasmiðstöðvarinnar 100og1 og Austurbæjarskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarfskennara í skólanum.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins og sem sjá þeir meðal annars um að ræða málefni sem varða unglinganna  og halda utan um viðburði í félagsmiðstöðinni í hverjum mánuði.

           

          starfsreglur nemendaraðs

          Opnunartímar

           5. bekkur

          mánudagar kl. 14:30-16:00

           6. bekkur

          þriðjudagar kl. 14:30-16:00

          7. bekkur

          miðvikudagar kl. 17:00-18:30

          Föstudagar (10-12 ára smiðjur):
          17:00-18:30

           

          8.-10. bekkur

           Mánudagar: 12:40-13:10 / 19:30-22:00
          Þriðjudagar: 16:30-18:30
          Miðvikudagar: 12:40-13:10 / 19:30-22:00
          Föstudagar : 19:30-22:00

          Contact Us

          We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

          Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt