Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Home » Tjörnin – unglingasvið (10-17 ára) » 100og1 » Dagskrá » Aðgerðaráætlun 100og1

Aðgerðaráætlun 100og1 2018-2019

 

Inngangur

Félagsmiðstöðin 100og1 heyrir undir frístundamiðstöðina Tjörnina sem að þjónustar Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar. Tjörnin heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkur.

Félagsmiðstöðin 100og1 þjónustar börn á aldrinum 10-15 ára  í Miðborginni og er staðsett í Spennistöðinni við Austurbæjarskóla.

Forstöðumaður er Friðmey Jónsdóttir og aðstoðarforstöðumaður er Hrefna Þórarinsdóttir. Starfsmenn eru 6 margir með fjölbreytta menntun.

Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2018-2019 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu. Starfsáætlunin tekur gildi 1. september 2018 og gildir til 31. ágúst 2019.

Félagsmiðstöðin 100og1  fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

 

 

Leiðarljós, hlutverk, framtíðarsýn og gildi

 

Leiðarljós

Að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt er undir sköpun og frumkvæði og byggt er á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu.

 

Hlutverk og framtíðarsýn

Að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga, stuðla að alhliða þroska þeirra og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum.

 

Framtíðarsýn skóla- og frístundasviðs er að gefa börnum og ungmennum rík tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra í leik, námi, starfi og lífinu almennt.

 

Einnig hefur sviðið sett sér það hlutverk að vera framsækið forystuafl í skóla- og frístundastarfi.

Frístundamiðstöðvar leggja áherslu á að börnum og unglingum standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.

 

 

Gildi

Framsækni – gott getur alltaf orðið betra!

Umhyggja –  okkur er ekki sama!

Fjölbreytileiki –  með opnum hug opnast dyr!

 

 

 

Umbótaþættir og áhersluatriði

Frístundamiðstöðvar vinna sínar starfsáætlanir fyrir 2018-2019 út frá stefnukorti skóla- og frístundasviðs og þeim markmiðum sem sett voru fram með stefnukortinu þegar sviðið var stofnað. Að auki eru þær unnar út frá umbótaþáttum starfsáætlunar SFS 2018 sem eru:

 • Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur
 • Verk-, tækni og listnám
 • Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi
 • Fjölmenning

 

Að auki hafa frístundamiðstöðvarnar sett sér þrjú áhersluatriði sem unnið verður með þvert á borgina. Þau eru:

 • Lýðræði (Dagskrágerð, nemendaráð)
 • Lýðheilsa (fræðsla)
 • Foreldrasamstarf (foreldragrúbbur á facebook, foreldrráð Tjarnarinnar og aukið samstarf við Foreldrafélag Austurbæjarskóla)

 

Lykilfærniþætti sem unnið er með í starfinu má finna í starfsskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík. Þeir eru:

 • Sjálfmynd
 • Umhyggja
 • Félagsfærni
 • Virkni og þátttaka

 

Aðgerðaráætlun 2018-2019

 

Aðgerðaráætlun er í takt við skólaárið og nær frá 22.ágúst-21.ágúst

 

Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið.

 

Ágúst:

 • Stjórnendur mæta til starfa: 17.ágúst.
 • 20. ágúst: Starfsdagur starfsfólk.
 • 22. ágúst: Skólasetning.
 • 24. ágúst: Fyrsta opnun.
 • 27. ágúst : Starf í 10-12 hefst.
 • Setja niður fasta fundi fyrir veturinn með félagsstarfskennara, námsráðgjafa, skólastjórnendum og verkefnastjóra unglingadeildar.
 • Ákveða Landsmótshóp.

September:

 • Hefja vinnu með þróunarstyrkinn.
 • ágúst Starfsdagsferð með starfsmannahópinn.
 • 13.-14. september – Starfsdagar Samfés.
 • Starfsdagur Nemendaráðs.
 • Fyrsta ballið.
 • Ákveða dagsetningu fyrir gistinótt.
 • Hefja fjáröflun fyrir Landsmót Samfés.
 • 20.-21.september: Samræmd próf í 7.bekk
 • 24.-28. september: Tjarnarleikarnir (Landsmótshópur sér um skipulag)

Október

 • 1. október: Foreldraviðtöl inn í skóla.
 • 5.-7.október: Landsmót Samfés á Selfossi.
 • 18.,19. og 22 október: Vetrarfrí.
 • 22. október: starfsdagur 100og1 – lokað á opnunum.

Nóvember:

 • 2. nóvember: Starfsdagur í Austó.
 • 8. nóvember: Baráttudagur gegn einelti.
 • 5., 6.og 7.nóvember: Undanúrslitarkvöld Skrekkur.
 • 12. nóvember:Úrslitakvöld Skrekkur.
 • 14. nóvember: Félagsmiðstöðvadagurinn.
 • 16. nóvember: Rímnaflæði.
 • 20. nóvember: Dagur mannréttinda barna.
 • Skráning í skíðaferð hefst.

Desember:

 • 1. desember: auglýsa skráningu í skíðaferð.
 • 12. desember Jólaball.
 • 17. – 21. desember: Góðgerðadagur 100og1: Jól í skókassa.
 • 19. desember: Jólaskemmtanir inn í skóla.
 • 20. desember – 2.janúar: Jólafrí í Austurbæjarskóla.
 • Viðhorfskannanir á foreldra, unglinga og börn í gegnum mentor.

Janúar

 • 2. janúar: Starfsdagur unglingastarfs.
 • 3. janúar: Starfsdagur í Austó.
 • 11. janúar: Samfés Con.
 • 11. janúar: Síðasti dagur til að greiða staðfestingagjald í Skíðaferð.
 • 20. janúar: Skila leyfisbréfi fyrir skíðaferð og greiða fyrir skíðaferðina.
 • 25. janúar: Söngkeppni Tjarnarinnar.

Febrúar

 • 1. febrúar: Danskeppni Samfés.
 • 2. febrúar: Stíll – Hönnunarkeppni.
 • 5. febrúar: Foreldraviðtöl inn í skóla.
 • 11. febrúar: skráning á lokakeppni Söngkeppni Samfés hefst.
 • 15.-16. febrúar: Skíðaferð.
 • 25.- 26 febrúar: Vetrarfrí.

Mars:

 • 6. mars: öskudagur.
 • 12. – 14. mars: Samræmdpróf 9.bekkur.
 • 20. mars: starfsdagur Austó.
 • 22. mars: Samfestingurinn.
 • 23. mars: Söngkeppni Samfés.
 • 23. mars: Borðtennis- , pool og fótboltaspilsmót Samfés.

Apríl:

 • 11. – 12.apríl: Aðalfundur Samfés (Djúpivogur).
 • 15. apríl – 23.apríl: Páskafrí.
 • 25. apríl: Sumardagurinn fyrsti.
 • 30. apríl: Barnamenningarhátíð (Drullumall).

Maí:

 • 5. maí: Barnamenningarhátíð.
 • Spurningarkeppni Tjarnarinnar (ábyrgð GB+ 100og1).
 • Kjósa í nemendaráð fyrir næsta ár.
 • 22. maí: Lokaball.

Júní:

 • 1. júní: Vorhátíð Austó.
 • 6. júní: útskrift 10.bekkur.
 • 7. júní: Skólaslit.
 • Streetball Tjarnarinnar.
 • Sumarstarf hefst.
 • útilega 10-12 ára starf.

Júlí:

 • Útilega unglingastarf.
 • Sumarfrí starfsfólk.

Aðgerðaráætlun félagsmiðstöðvarinnar 100og1

Heiti verkefnis:   Rabbkvöld foreldra

Lýsing verkefnis:  Opið kvöld fyrir foreldra í unglingadeildinni þar sem við bjóðum upp á vettvang til þess að ræða málefni sem varðar ungmenni.  T.d eins og hvað við gerum í félagsmiðstöðinni.  kynna okkur sem starfsfólk og sýna mannlegu hliðina á okkur öllum.  Ræða samfélagsmiðla út frá sýn unglinga og bjóða upp á „tabú“spjall fyrir foreldrana.

Markmið: Opna félagsmiðstöðina fyrir foreldrum. Efla samskipti og samstarf. 

Umbótaþáttur:  Foreldrasamstarf

Tímaáætlun: Janúar- febrúar

Ábyrgðarmaður: Friðmey Jónsdóttir hefur yfirumsjón

Heiti verkefnis:  Dagskráðgerð.

Lýsing verkefnis: Dagskrágerðarkvöld í félagsmiðstöðinni  

Markmið:  Að dagskráin verði skipulögð af öllum þeim sem sækja félagsmistöðina og hafa áhuga á að skipuleggja dagskrána.  Nær til víðari hóps og fjölreyttari viðburðir.
Stream-a dagskrána live þannig að þeir sem geta ekki mætt í félagsmiðstöðina af einhverjum ástæðum fái tækifæri til þess að hafa áhrif með því að commenta á fb. Hægt að hafa áhrif fram á miðnæti.

Umbótaþáttur:  Lýðræði

Tímaáætlun: Allt árið.

Ábyrgðarmaður: Friðmey Jónsdóttir hefur yfirumsjón

Heiti verkefnis:  Fundarfyrirkomulag í nefndum

Lýsing verkefnis:  Fundir með nefndum sett í fastara form og umsjónarmaður hverrar nefndar býr til fundargerð fyrir hvern fund.

Markmið: Að krakkarnir læri fundarstjórn og hvernig lýðræði virkar.

Umbótaþáttur: Lýðræði

Tímaáætlun: Allt árið.

Ábyrgðarmaður: allir starfsmenn

Heiti verkefnis:  Kortlagning hópsins

Lýsing verkefnis:  Kortleggja andlega og félagslega stöðu og líðan ungmenna í 100og1.

Markmið:  Að starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar þekki hópinn sem til þeirra sækir og viti um líðan þeirra og félagslega stöðu.  Umræða tekin á starfsmannafundum hvernig vikurnar hafa gengið, hvort þau hafa tekið eftir breyttri hegðun hjá einhverjum ákveðnum einstakling ofl.

Umbótaþáttur: Lýðheilsa

Tímaáætlun: Allt árið.

Ábyrgðarmaður: Allir starfsmenn

Heiti verkefnis: Lýðheilsa

Lýsing verkefnis:  Bjóða upp á hollari meðlæti í félagsmiðstöðinni, vera oftar með un-pluged viðburði. Bæta lýsingu þannig hún sé meira „kósý“ og minna stressumhverfi.   

Markmið: Að allir upplifi félagsmiðstöðina sem rólegt og öruggt umhverfi. Home away from home vibe.

Umbótaþáttur: Lýðheilsa

Tímaáætlun: Allt árið.

Ábyrgðarmaður: Allir starfsmenn

Hér vantar efni

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt