Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Home » Hofið » Um Hofið

 Félagsmiðstöðin Hofið

Hofið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í 5. – 10. bekk  með fötlun sem búa vestan Elliðaáa í Reykjavík.

Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:30- 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

Sótt er um dvöl í frístundaklúbbinn Hofið Rafrænni Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinunn Sif Sverrisdótttir forstöðumaður í síma 664-7774 eða á netfanginu:steinunn.sif.sverrisdottir@reykjavik.is eða Þórunn Skúladóttir, aðstoðarforstöðumaður á netfanginu thorunn.skuladottir@reykjavik.is

 

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Freyja Mjöll Sörudóttir
  Freyja Mjöll Sörudóttir
  • Steinunn Sif Sverrisdóttir
   Steinunn Sif Sverrisdóttir Forstöðukona
  • Atli Albertsson
   Atli Albertsson
   • Alexander Freyr Olgeirsson
    Alexander Freyr Olgeirsson
    • Birta Þöll Kristjánsdóttir
     Birta Þöll Kristjánsdóttir
     • Gústaf Berg
      Gústaf Berg
      • Haukur Þórðarson
       Haukur Þórðarson
       • Klara Dögg Baldvinsdóttir
        Klara Dögg Baldvinsdóttir
        • Óðinn Þórarinnsson
         Óðinn Þórarinnsson
         • Ragnheiður Bjarnadóttir
          Ragnheiður Bjarnadóttir
          • Sonja Pálsdóttir
           Sonja Pálsdóttir
           • Steinn Þorkelsson
            Steinn Þorkelsson
            Leiðarljós og gildi

            Í  Hofinu leggjum við áherslu á skipulagt starf í bland við frjálsan leik. Við leggjum áherslu á barna og unglinga lýðræði og höldum Hofsráðsfundi reglulega. Börnin og unglingarnir hafa þannig áhrif á það sem gert er í skipulögðu starfi í félagsmiðstöðinni. Aldursbil í Hofinu er breytt og tekið er tillits til þess í starfinu. Til dæmis eru sérstakir unglingaklúbbar.

            Aðgerðaráætlun

            Aðgerðaráætlun Hofsins 2016-2017

            Hofið er sértæk félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn í almennum grunnskólum. Markmið okkar er að bjóða uppá fjölbreytt tómstundarstarf þegar skóladegi þeirra lýkur.

            Við bjóðum uppá einstaklingsmiðaða þjónustu með mikila áherslu á virka þátttöku, efla í félagslegri færni, sjálfstæði, lýðræði, sköpun og virðingu. Við leitumst við að veita bæði börnum og foreldrum þeirra góða og persónulega þjónustu sem byggist á góðum samskiptum og trausti.

            Framtíðarsýn

            • Efla innra starf og bjóða uppá fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga.
            • Auka virkni og áhuga á Hofsráðinu.
            • Eiga í góðum samskiptum við foreldra, skóla og ferðaþjónustu.
            • Halda uppi samheldnum og fjölbreyttum starfsmannahópi.

            Áhersluþættir í starfi

            • Málþroski, læsi og lesskilningur
            • List, tækni og verknám
            • Lýðræði, jöfnuður og mannréttindi
            • Fjölmenning
            • Gæði og fagmennska

            Málþroski, læsi og lesskilningur

            • Við viljum leggja áherslu á málþroska með ýmsu hætti. Við hvetjum til samræðna og leiðréttum rangt mál.
            • Í Hofinu er mikil spilamennig og boðið er uppá það að spila spil sem krefst bæði samskipta og lesskilnings.
            • Í Hofinu er þónokkuð til af teiknimyndasögum og bókum af ýmsu tagi sem krakkarnir eru duglegir að glugga í.
            • Reglulega er boðið uppá lestrarými þar sem krakkarnir geta komið sér fyrir og lesið í friði.

            Það sem betur mættir fara : Bjóða uppá markvissari lestrarklúbb t.d myndasöguklúbb eða söguklúbb.

            List, tækni og verknám

            • Listasmiðjan er alltaf opin og starfsfólk hvetur krakkana til að virkja sköpunarkraftana.
            • Reglulega er boðið uppá markvissa föndurklúbba s.s grímugerð, perl, teikningu,málun og ýmsar smiðjur.
            • Í Hofinu notum við gjarnan spjaldtölvurnar í teikniklúbbnum þar sem krakkarnir teikna mynd eftir einhverju sem þau finna sér á Youtube.
            • Í playstationklúbbnum eru krakkarnir mikið að spila Minecraft og Lego tölvuleiki sem leggur áherslu á samskipti og samvinnu.
            • Öðru hvoru er boðið uppá bíómynd og kósýstund
            • Tæknin er mikið notuð í unglingaklúbbnum.
            • Trailerklúbburinn okkar er mjög vinsæll þar sem við notum spjaldtölvurnar til að búa til stuttmyndir eða tónlistarmyndbönd. Starfsfólk virkjar krakkana í því að koma með hugmyndir að því sem er gert.
            • Reglulega er boðið uppá matreiðslutengt klúbbastarf t.d bökunarklúbb, matreiðsluklúbb.

            Það sem betur má fara: Meiri efnivið í listasmiðjuna og bjóða uppá hreyfitengda tölvuleiki.

            Lýðræði, jöfnuður og mannréttindi

            • Í Hofinu leggjum við mikla áherslu á lýðræði. Við höfum starfrækt Hofsráð sem er opið öllum sem sækja Hofið. Krakkarnir fá tækifæri til að koma með sínar hugmyndir og taka þannig virkan þátt í að skipuleggja starfið. Ráðið kemur með hugmyndir af klúbbastarfi og viðburðum og tekur þátt í að skipuleggja stærri viðbuði.
            • Í Hofinu er hugmyndakassi þar sem börnin geta lagt inn hugmyndir sínar þegar þeim hentar.
            • Drengir eru í miklum meirihluta af þeim sem sækja Hofið því er ekki mikil áhersla á að jafna kynjahlutföll eins og er. En við reynum af bestu getu að koma til móts við þær fáu stelpur sem eru hjá okkur með því að taka mið af þeirra áhugamálum.
            • Við leggjum áherslu á það að virðing sé borin fyrir öllum.
            • Hofið tekur þátt í mannréttindaviku þar sem börnin fá markvissa fræðslu um mannréttindi.

             

            Fjölmenning

            • Í Hofinu er starfræktur menningarklúbbur þar sem ýmis lönd eru kynnt.
            • Klúbburinn er tvískiptur, hinsvegar fræðsla og annarsvegar matreiðsla.

            Það sem betur mætti fara: Kynna löndin með fjölbreyttari hætti og kafa dýrpi í menningu hvers lands.

             

            Gæði og fagmennska

            • Hofið leggur mikla áherslu á gæði og fagmennsku.
            • Mikil áhersla á hreinlæti og góðan frágang.
            • Starfmannahópurinn samanstendur af einstaklingum með ólíka reynslu, menntun og áhugamál og saman myndast góð heild.
            • Starfsfólk leggur metnað í klúbbastarf.
            • Höldum úti lokaða facebook hópa bæði fyrir starfsmenn og foreldra.
            • Góð samskipti við foreldra, skóla og ferðaþjónustu fatlaðra.
            • Starfsmannafundir eru annan hvern fimmtudag þar sem starfsfólk ræðir saman um hag barnana, hvað gengur vel og hvað meigi gera betur og ýmis önnur mál sem koma upp.
            • Starfsmenn eru hvattir til að sækja ýmisskonar fræðslur og smiðjur sem tengjast starfinu.
            • Starfsmenn eru vel upplýstir um verkferla og trúnað.
            • Verkferlar eru mikið ræddir til að tryggja það að við getum brugðist sem best við þegar upp koma erfið agamál. Reynslan hefur sýnt sig að það virkar best.
            • Trúnaður er mikilvægur. Starfsfólk ræðir ekki um barn utan vinnutíma og einnig er starfsmanni óheimilt að taka myndir af börnunum á símann sinn.
            • Símanotkun er í lágmarki.

            Ágúst

            • Starfsdagur 22.ágúst
            • Vetrarstarf hefst 23.ágúst
            • Hofsráð

            September

            • Hofsráð
            • Smiðja mánaðarins – Pokémon Go

            Október

            • Heilir dagar
            • Foreldrakaffi 19.október
            • Vetrarfrí dagana 20.-24.október
            • Hofsráð – fræðsla um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
            • Smiðja mánaðarins – Skiltagerð
            • Halloween ball 28. otktóber

             

            •  

            Nóvember

            • Félagsmiðstöðvardagurinn
            • Heilir dagar
            • Hofsráð
            • Smiðja mánaðarins – Áhersla á samvinnu.

             

            Desember

            • Heilir dagar 20.-31.desember
            • Jólaföndur/Bakstur
            • Hofsráð
            • Jólafrí

             

            Janúar

            • Heilir dagar
            • Vetrarfrí 19.-20.janúar
            • Hofsráð
            • Smiðja mánaðarins
            • Unglingakvöld – Pitsa og spil

             

            Febrúar

            • Bolludagur
            • Sprengidagur
            • Mannréttindavika 15.-19.febrúar
            • Vetrarfrí dagana 25.-26.febrúar
            • Hofsráð
            • Smiðja mánaðarins

            Mars

            • Hofsráð
            • Öskudagur
            • Barnamenningarhátíð – undirbúningur.
            • Smiðja mánaðarins
            • Unglingakvöld – Ís og keila

            Apríl

            • Páskafrí 13.-17.apríl
            • Barnamenningarhátíð fer fram 25.-30.apríl
            • Sumardagurinn fyrsti
            • Reykjavík hefur Hæfileika 26.apríl
            • Árshátíð miðstig – 27.apríl
            • Árshátíð unglingastig – 28.apríl
            • Hofsráð

            Maí

            • Hofsráð
            • Smiðja mánaðarins
            • Unglingakvöld – Pitsubakstur og tölvuleikir

            Júní

            • Skólaslit
            • Starfsdagur 7.júní
            • Sumarfrístund hefst 12.júní

            Júlí

            • Sumarfrístund
            • Sumarfrí starfsmanna
            Hofsráð

            Hofsráð er vettvangur barnanna til að ræða saman um starfið og koma sínum hugmyndum á framfæri og þannig áhrif á starfið.

            Eitt af markmiðum ráðsins er valdefla börnin með þeim hætti að þau fá æfingu í því að finna saman í hóp, taka tillit til skoðanir annarra og fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar.

            Hofsráðið fundar einu sinni í mánuði og ræðir um klúbbastarf og viðburði sem framundan eru eins og til dæmis árshátíð, unglingakvöld, spilaklúbbur og böll svo eitthvað sé nefnt.

            Opnunartímar

            Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:30- 17-15. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

            Contact Us

            We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

            Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt