Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Frístundaheimilið Draumaland

Draumaland er frístundaheimili fyrir börn í 1.-4. bekk í Austurbæjarskóla. Draumaland er starfrækt eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur til kl. 17:00, staðsett við Barónstíg 32, 101. Reykjavík.

Forstöðumaður Draumalands er Kristófer Nökkvi Sigurðsson
Aðstoðarforstöðumaður er Þórður Atli Þórðarson

 

Draumaland is an after school program for children in 1.-4. grade in Austurbæjarskóli. Draumaland is open after school each day until 17:00. 

Head of Draumaland is Kristófer Nökkvi Sigurðsson: kristofer.nokkvi.sigurdsson@reykjavik.is
Assistant head of Draumaland is Þórður Atli Þórðarson

Leiðarljós og gildi

Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af ÖRYGGIVIRÐINGUVÆNTUMÞYKJUVELLÍÐAN

Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila er tengjast börnunum.

In Draumaland we do our best to offer many different things each day so that everybody can find something to do. In our after school program it is our goal that every individual gets an opportunity to grow and enjoy an environment where he is secure, respected, cared for and feels welcome.

Aðgerðaráætlun

Aðgerðaráætlun Draumalands 2017–2018

 

Markmið:

 • Að bjóða börnum upp á fjölbreytt og skapandi starf eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur
 • Að gera Draumaland heimilislegra
 • Að bera virðingu fyrir menningu og uppruna allra barna og mæta hverju barni á þeirra forsemdum
 • Að skapa traust og virðingu hjá bæði foreldrum og börnum
 • Efla sjálfstæði og ábyrgð barna til þessa að takast á við daglegt starf
 • Að börnin líti á Draumaland sem sitt og að þar sé hlustað á þeirra hugmyndir
 • Að það sé gaman að koma í Draumaland, þar ríki, gleði, vinsemd og umhyggja

 

Framtíðarsýn Draumalands

 • Að öllum börnum líði vel í Draumalandi og upplifi það sem öruggt umhverfi.
 • Að efla innra starf frístundaheimilisins og bjóða upp á fjölbreytt starf fyrir börnin
 • Að börn fái að vera börn, leika sér, efla félagsfærni sína og skapa ævintýri með þeim á hverjum degi.
 • Áhersla í starfinu á að vera byggð á samvinnu allra aðila, barna, foreldra og starfmanna

Áhersluþættir

Málþroski, lestrarfærni og lesskilningur:

 • Búið er að útbúa leshorn í Draumalandi og fá aðgang að bókasafni í skólanum
 • Með því að efla lesskilning ætlum við að merkja hluti með orði og mynd
 • Sett verða orð á helstu hluti til þess að auka lesskilning barnanna og þá sérstaklega þeirra sem ekki haf íslensku sem móðurmál.
 • Fyrir valstund verður boðið upp á sögustundir með börnunum. Lesið verður í upp í bók
 • Nýta bókasafn á ferð og flugi í BBS

Verk-, tækni- og listnám:

 • Haldið verður áfram að bjóða upp á forritun í risinu fyrir 3. og 4.bekk
 • Að nýta útieldunaraðstöðuna meira og hafa skipulagðara starf í kringum það
 • Að bjóða upp á öflugt listastarf í fyrsta skúrnum þar sem í boði verður að mála, leira, lita, teikna og fleira

Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi:

 • Aukin áhersla verður á aukið barnalýðræði þar sem raddir barnanna verða sterkari. Ein leiðin til að bæta barnalýðræðið er að innleiða hugmyndakassa þar sem börnum er frjálst að koma með hugmyndir inn í starfið og verður tekið mið af þeim eins og mögulegt er. Lýðræðið verður ekki hluti af þemaviku heldur skal innleiða lýðræðið í  alla þætti starfsins.
 • Fyrir börn í 3. og 4.bekk verður boðið upp á barnaráð þar sem fulltrúar mæta á fund tvisvar sinnum í mánuði og farið verður yfir óskir og væntingar þeirra til starfsins
 • Kalla eftir hugmyndum barna í starfsáætlunarvinnu
 • -17.nóv Barnasáttmálavika og réttindagangan

Fjölmenning:

 • Að gæta þess vel að hafa allar upplýsingar á fleiri tungumálum en íslensku
 • Bjóða upp á bækur fyrir börnin á fleiri tungumálum en íslensku
 • Að hafa fjölmenningarvikuna mjög öfluga þar sem börn af erlendu bergi brotin fá að njóta sín til fulls
 • Gæta skal vel að því að öllum börnum líði vel í Draumalandi og verður sérstök áhersla lögð á að hlúa að börnum með annað móðurmál en íslensku
 • Að nýta starfsfólk sem hefur rætur í önnur lönd í verkefni sem snúa að fjölmenningu
 • Vera í samstarfi við skólann varðandi móttöku barna af erlendum uppruna

 

Foreldrasamstarf:

 • Bæta þarf foreldrasamstarfið í heildina með því að halda áfram góðu upplýsingaflæði til foreldra, fara á fundi með foreldrafélaginu, að viðmót starfsfólks gagnvart foreldrum sé jákvætt og upplýsandi og lögð verður áhersla á að forstöðumaður sé sýnilegur í starfinu þegar foreldrar komi og sæki börnin sín
 • Haldin verður foreldrakynning í upphafi vetrarstarfsins þar sem verður farið yfir starfið, áherslur og reglur.
 • Foreldrakynningar eftir áramót

Lýðheilsa:

 • Að hreyfing verði mikilvægur þáttur í starfinu
 • Íþróttasalurinn í Austurbæjarskóla verður notaður eins oft og leyfilegt er í uppbyggilega og góða hreyfingu
 • Holl og góð síðdegishressing verður skilyrði
 • Áhersla verður lögð á að útbúa svæði þar sem börnin geta farið til þess að slaka á og sinna þeim áhugamálum sem krefjast einbeitingar
 • Að minnka stress og læti með bættu dagsskipulagi (valstund, ráp á milli skúra og læti innandyra)
 • Vellíðan og geðheilsa

Starfsáætlun ágúst 2017- ágúst 2018

Ágúst

 • Skólarnir settir 22. ágúst. LOKAÐ í Draumalandi
 • ágúst opnar Draumaland fyrir börn sem hafa fengið pláss.
 • Valkerfið sett af stað – teknar myndir af börnunum.
 • Starfsfólk og börn kynnast og samstilla starfið

September

 • Mikil útivera
 • Listasmiðjur í Draumalandi og Risinu hefjast
 • Liðsheildarvinna starfsmanna Tjarnarinnar
 • Klúbbastarf hefst í Draumalandi. Óskir starfsmanna og barna að klúbbum skráðar og skipulagðar. Óskað eftir samstarfi við foreldra svo óskir barnanna komist örugglega til skila.

Október

 • Vísinda- og tilraunavika í frístundaheimilum Tjarnarinnar 9.-13. október: skemmtilegar tilraunir alla vikuna inni sem úti og fræðsla
 • Vetrarfrí skólanna fimmtudaginn 19.10, föstudaginn 20.10 og mánudaginn 23.10, LOKAÐ í Draumalandi. Fjölskyldudagskrá í boði Tjarnarinnar, nánar auglýst síðar.
 • október eru foreldraviðtöl í Austurbæjarskóla og byrjar því starfið í Draumalandi kl 12:00 en ekki 13:40 eins og venjulega.

Nóvember

 • 3.nóvember. Starfsdagur í Draumalandi – Lokað
 • Baráttudagur gegn einelti 8. Nóvember
 • Dagur íslenskrar tungu fimmtudaginn 16. nóvember og verða unnin verkefni tengt því Draumalandi
 • Haldið upp á afmæli Barnasáttmálans með þemaviku 13.-17. nóvember. Réttindi barna og skyldur, skemmtileg og fróðleg verkefni unnin alla vikuna
 • Undirbúningur fyrir jólabasar hefst
 • Mannréttingaganga barna
 • Frammistöðuviðtal við nýja starfsmenn
 • Starfsmenn og börn búa til starfsreglur fyrir barnaráð og lýðræðisvinna römmuð betur inn

Desember

 • Jólaföndur og annað skapandi starf sem tengist jólunum.
 • Heilir dagar í Draumalandi í jólafríi skólanna:
 • 12, 22.12, 27.12, 28.12 og 29.12.
 • Jólabasar frístundaheimila Tjarnarinnar haldinn í sal Tjarnarinnar, dagsetning auglýst síðar. Safnað fyrir gott málefni.
 • Fræðsla um mannréttindi í tengslum við jólamarkað

Janúar

 • Heill dagur þriðjudaginn 2.janúar
 • Starfsdagur Draumalands 3.janúar – LOKAÐ
 • Ráðning nýrra starfsmanna.
 • Tökum upp smiðju/klúbbastarf eftir pásu í desember mánuði.
 • Undirbúningur hefst fyrir barnamenningarhátíð

Febrúar

 • Öskudagur 14. febrúar
 • Vetrarleyfi 15. og 16. febrúar
 • Skráning opnar fyrir skólaárið 2018-2019
 • Foreldrum boðið í foreldraviðtöl sem vilja
 • Fjölmiðlalæsisvika

Mars

 • Fjölmenningarvika þar sem unnin verða verkefni tengd fjölmenningu með börnunum í Draumalandi
 • Heill dagur 1.mars
 • Páskafrí 26. mars – 4. apríl

Apríl

 • Fyrsti dagur eftir páskafrí er 4.apríl
 • LOKAÐ í Draumalandi á Annan í páskum.
 • Barnamenningarhátíð 17. apríl – 22. apríl.
 • Leikskólaheimsóknir í Draumaland
 • Skráning í sumarstarf hefst í kringum Sumardaginn fyrsta.
 • Byrjað að æfa fyrir og skipuleggja kassabílarallý.
 • Heill dagur 3.mars

Maí

 • Kassabílarallý 3. og 4. bekkinga í Draumalandi, Eldflauginni, Halastjörnunni og Frostheimum á Klambratúni, nánar auglýst síðar
 • Heill dagur 11.maí
 • Vatnsstríð Draumalands

Júní

 • Júní lokahátíð Austurbæjarskóla
 • júní starfsdagur
 • Sumarfrístund hefst 11. júní
Gjaldskrá

Gjaldskrá

Umbótaráætlun

Röskun vegna óveðurs / Disruption due to weather
 • Frístundaheimilið Draumaland
 • Við Austurbæjarskóla, Barónsstíg 32
 • 411-5570/618-5062/695-5062
 • draumaland@reykjavik.is
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt